Przemówienie Papieża Franciszka wygłoszone podczas spotkania z Najwyższą Radą Mnichów Buddyjskich

Przebywanie z wami jest dla mnie wielką radością. Dziękuję czcigodnemu Bhaddanta Kumarabhivamsa, przewodniczącemu Państwowego Komitetu Maha Nayaka, za jego słowa powitania i za jego wysiłki w organizowaniu mojej dzisiejszej wizyty. Pozdrawiając was wszystkich, wyrażam szczególne uznanie dla obecności Jego Ekscelencji Thura Aung Ko, Ministra ds. Religijnych i Kultury.

Homilia Papieża Franciszka wygłoszona podczas Mszy św. na Błoniach Kyaikkasan Ground

Drodzy bracia i siostry,

Zanim przyjechałem do tego kraju, długo czekałem na tę chwilę. Wielu z was przybyło z daleka i z odległych terenów górskich, niektórzy nawet pieszo. Przybyłem jako pielgrzym, aby słuchać i uczyć się od was oraz aby przekazać wam słowa nadziei i pocieszenia.

Papież Franciszek zaapelował o szacunek dla każdej grupy etnicznej

O starania na rzecz przywrócenia pokoju, uzdrowienie ran przeszłości i poszanowanie praw każdej grupy etnicznej zaapelował Ojciec Święty Franciszek. Dziś w stolicy Birmy, NayPyiTaw, doszło do spotkania Papieża z prezydentem Birmy oraz stojącą na czele kraju Aung San Suu Kyi – laureatką Pokojowej Nagrody Nobla z 1991 roku.

Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Krótko przed wejściem do kościoła, w którym przechowywane są relikwie św. Piotra Klawera pobłogosławiłem kamienie węgielne dwóch instytucji, które mają służyć ludziom potrzebującym szczególnej opieki oraz odwiedziłem dom pani Lorenzy, która codziennie gości u siebie wiele naszych braci i sióstr, aby ich obdarzyć pożywieniem i miłością. Spotkania te były dla mnie bardzo pożyteczne, bo można tam namacalnie dotknąć miłości Boga, która staje się konkretna, staje się codziennością.

Przemówienie papieża Franciszka wygłoszone podczas spotkania z kapłanami, zakonnikami, zakonnicami, seminarzystami i ich rodzinami w Medellín

Przypowieść o winorośli, której przed chwilą wysłuchaliśmy z Ewangelii św. Jana, wpisuje się w kontekst Ostatniej Wieczerzy Jezusa. W tej atmosferze intymności, pewnego napięcia, ale pełnego miłości, Pan obmył stopy swoim uczniom, zechciał utrwalić pamięć o sobie w chlebie i winie, a także przemówił z głębi swego serca do tych, których najbardziej umiłował.