Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2017r.

Imigranci” niepełnoletni, bezbronni i pozbawieni głosu”. Drodzy bracia i siostry! Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał” (Mk 9,37; Mt 18,5; Łk 9,48; J 13,20). Tymi słowami Ewangeliści przypominają wspólnocie chrześcijańskiej naukę Jezusa, która jest zarówno porywająca jak i zobowiązująca.