fot. flickr.com

Ewangelia na wtorek

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień”.

(Mt 6, 7-15)

W odczytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii Jezus z jednej strony uczy cię, jak się modlić. Z drugiej jednak strony, modlitwa Jezusa wprowadza cię w relację z Bogiem Ojcem. Ta relacja jest fundamentalna w twoim życiu. Jest ona ważniejsza niż relacja z rodzicami, współmałżonkiem, dzieckiem itp.

Modlitwa Pańska zaczyna się od słów: Ojcze… Niektórzy święci, modląc się tą modlitwą, zatrzymywali się na tym pierwszym słowie i nie mogli szybko skończyć modlitwy, bo słowo: Ojciec (Tata) wzbudzało w nich wzruszenie. Sporo chrześcijan odmawia „Modlitwę Pańską” w sposób automatyczny tzn. bezmyślnie i szybko.

A jak ty modlisz się tą modlitwą? Czy słowo Ojciec kiedykolwiek cię poruszyło?

Być może jeszcze nie. Być może masz zafałszowany obraz Boga. Fałszywy obraz Boga, powoduje „chorobę” duszy. Potrzeba, abyś odkrył, „odfałszował” obraz Boga, który nosisz w sobie. Fałszywy obraz Boga jest najczęściej rezultatem wychowania, stosunku do ziemskiego ojca, katechezy, itp.

Jezus ukazuje nam Ojca. Proś wraz ze św. Filipem:

Panie, pokaż nam Ojca… (J 14, 8).

W ramach pokuty, idź na modlitwę i odpowiedz sobie na pytanie:

Czy mój obraz Boga zgadza się z obrazem, który pokazuje mi Jezus?

 

o. Marcin Zubik CSsR

Źródło: slowo.redemptor.pl

drukuj