fot. flickr.com

Ewangelia na piątek

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?” Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”. Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

Mt 21, 33-43. 45-46

* * *

„Był pewien gospodarz, który założył winnicę…”
(Mt 21,33)

Bardziej „mieć” niż „być” to pokusa, która zagraża każdemu człowiekowi. Widzimy to niemal codziennie, kiedy w wiadomościach słyszymy o kolejnej korupcji, czy też nieuczciwym sędzim, który przywłaszczył sobie cudze pieniądze.

O tej pokusie przypomina nam Jezus w przypowieści o dzierżawcach winnicy, którzy okazali się nieuczciwi i niewdzięczni wobec gospodarza.

Postaw sobie pytanie: jakim jestem dzierżawcą winnicy otrzymanej od Pana?

A co jest tą winnicą?

Może nią być: małżeństwo, twój dom, rodzina, miejsce pracy, różnorakie dary otrzymane od Boga. Przede wszystkim winnicą jest twoje życie i dusza, uprawiana i użyźniana łaską Bożą.

Właścicielem jest Bóg. Ty dzierżawcą. Gdy potrafisz dobrze gospodarzyć otrzymanymi dobrami wtedy oddajesz cześć Bogu – „plon Jemu należny”.

Poproś dzisiaj Boga o mądre i odpowiedzialne gospodarzenie w winnicy swego życia, abyś w czasie zbiorów nie stał z pustymi rękami, lecz przyniósł należny plon.

 

o. Andrzej Kiełbasa CSsR
slowo.redemptor.pl

drukuj