Dzień Podlasia

„Abyśmy byli jedno ! ” – Dzień Podlasia i Święto Młodych Tej Ziemi  w Drohiczynie. 10 czerwca w Drohiczynie odbył się kolejny Dzień Podlasia, będący dorocznym dziękczynieniem wschodniego regionu Polski i diecezji drohiczyńskiej za wizytę bł. Jana Pawła II w Drohiczynie i na Podlasiu.

 

W obchody tego święta włączyła się również młodzież z całej diecezji drohiczyńskiej, która 9 i 10 czerwca przeżywała w Drohiczynie III Święto Młodych tej Ziemi. W tym roku odbywało się ono pod hasłem: ” Abyśmy byli jedno !” Wspólnym obchodom Dnia Podlasia i Święta Młodych Tej Ziemi przyświeca potrzeba modlitwy za ojczyznę i diecezję.

Pod hasłem : „Wszystkie drogi prowadzą do Drohiczyna” młodzież, w tym grupa rowerzystów, głównie z niewielkich parafii, przybyła do stolicy diecezji, aby pierwszego dnia wieczorem, uczestniczyć w Eucharystii, której przewodniczył biskup drohiczyński.  W wygłoszonej homilii zaapelował on, aby młodzi ludzie umieli iść za wezwaniem bł. Jana Pawła II i dążyć do wysokich celów, pomimo, że wielu chce ich od tego uwolnić. Młodzież, kontynuował, musi rozwijać swoją osobowość i uczyć się dokonywania wyborów, które w konsekwencji mogą przyczynić się do pełnego wyzwalania Polaków z różnych zniewoleń.

Odwołując się do symboliki sportowej, ksiądz biskup powiedział także, że podczas, gdy
w ludzkich zawodach sportowych, zawsze jest ktoś przegrany, to w Bożych wszyscy mają szanse osiągnąć zwycięstwo, jakim jest szczęście wieczne.

Przedstawiciele organizatorów spotkania, czyli Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży złożyli także biskupowi drohiczyńskiemu życzenia imieninowe i zapewnienie o modlitwie za przyczyna jego Patrona – św. Antoniego z Padwy. Śpiewy podczas tej liturgii wykonywał diecezjalny zespół „ Voci cantati ” . Młodzież spotkała się również tego wieczoru na „Nocy pojednania „, adorując modlitewnie drohiczyński, pęknięty krzyż.

Oprócz modlitwy odbyła się też projekcja, nagrodzonego na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie, filmu dokumentalnego zatytułowanego :
„ Kolumbia – Świadectwo dla świata.” Jego reżyser Dominik Tarczyński podzielił się też swoi świadectwem życia, odkrywania głębi wiary oraz roli i siły modlitwy, która może przemieniać, nie tylko poszczególne osoby, ale też całe społeczności narodowe.

Po radosnym muzykowaniu prowadzonym przez węgrowską młodzież i nocnym przejściu
z różańcem w ręku pod Kopiec Pamięci Podlasia, usypany na miejscu spotkania z bł. Janem Pawłem II w 1999 roku, złączono się na maryjnym apelu Młodzieżowej Krucjaty Różańcowej.
Z rąk duszpasterzy ks. Andrzeja Lubowickiego i ks. Krzysztofa Grzybowskiego na szczycie kopca, młodzi ludzie otrzymali uroczyście różańce, poświęcone przez ks. bpa Antoniego Dydycza.

Dzień Podlasia – 10 czerwca, młodzież rozpoczęła Jutrznią w kościele p.w. Wszystkich Świętych, po czym w auli Wyższego Seminarium Duchownego odbyło się spotkanie na temat rozumienia mediów i zagrożeń z nich płynących.
Zaproszeni na nie zostali dziennikarze i publicyści Jacek Karnowski i Grzegorz Górny. Jacek Karnowski w swoim wystąpieniu ukazał mechanizmy jakie rządzą mediami komercyjnymi, mającymi na celu ukierunkowanie swych odbiorców na stawanie się biernymi konsumentami. Ukazał on także potrzebę stawiania skutecznej obrony swego życia przed negatywnymi skutkami takich działań, poprzez uaktywnienie się w relacjach personalnych, dialog, wymianę myśli oraz uczestnictwo z różnego rodzaju spotkaniach.

Grzegorz Górny zaprezentował swój film dotykający problemu eutanazji, na przykładzie Holandii, ukazując manipulacje sformułowaniami, mającymi odwracać uwagę od ważkości problemu. Mówił także o metodach socjotechnicznych, używanych w manipulacjach medialnych, mających na celu sprowadzenie człowieka i jego problemów do pozycji rzeczy, czyli jego odczłowieczenie.  Odbył się również panel dyskusyjny na temat obecnej kondycji mediów. Na scenie przed drohiczyńską katedrą wystąpili laureaci Festiwalu Piosenki Religijnej  i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu – Podlasie 2012 „ , który w tym roku odbywał się pod hasłem „ Musicie od siebie wymagać.” oraz odebrali przyznane im nagrody.

Wieczorem natomiast, czyli o godzinie przybycia, przed trzynastu laty do Drohiczyna bł. Jana Pawła II, rozpoczęła się Eucharystia, celebrowana przez biskupa drohiczyńskiego Antoniego Dydycza w obecności relikwii Papieża – Polaka.

Przed jej rozpoczęciem ksiądz biskup poświęcił w kryptach drohiczyńskiej katedry, tablicę upamiętniającą Polaków pomordowanych w Panarach koło Wilna w latach 1941 – 1943, ufundowaną przez Adama i Ewę Baków z Nowego Jorku.
Odsłonięcia tablicy dokonali Stanisław Pieszko, który przywiózł także urnę z ziemią z tych grobów, Waldemar Tomaszewski, wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski  i ks. płk Henryk Polak. Historię mordu dokonanego na tysiącach naszych rodakach przez Niemców i kolaborantów litewskich, przypomniał natomiast kpt. Zbigniew Sulatycki.  Mówiło on, że wymordowano tam ludzi różnego stanu i wieku, a bestialstwo jakiego się wobec nich dopuszczono przypomina mord katyński.  Podziękował on ks. bp Dydyczowi za możliwość upamiętnienia tego w drohiczyńskiej katedrze.

W homilii wygłoszonej podczas liturgii ks. bp Antoni Dydycz przypomniał że w Drohiczynie każdego roku jest organizowane to modlitewne spotkanie, któremu sejmiki samorządowe trzech województw nadały rangę święta. Papieska wizyta była bowiem wielkim wydarzeniem dla tego regionu.  Papież także wciąż do nas przemawia, pozostawił nam wiele treści i to na różnych płaszczyznach. Przypomniał, że to bł. Jan Paweł II apelował do rodaków o obronę krzyża,  a dalej pytał, jak ma się zestawienie wielkości Papieża z małością współczesnych ideologów ? Oraz, czy nie powinno nas to zawstydzać ?.

Nawiązując zaś do biblijnego pytania : „ Gdzie jesteś, Adamie? przypomniał, że po powiedzeniu Bogu – „ nie” każdy człowiek czuje wstyd .„ Zadał też pytanie : „Gdzie jesteś, dialogu ? „ W Drohiczynie Jan Paweł II mówił bowiem o dialogu, zwłaszcza o dialogu niezbędnym, aby między ludźmi mogło zaistnieć zrozumienie, jedność w wierze, jedność wokół dobra wspólnego. (…) Dialogowi natomiast winien towarzyszyć duch służby. Jedno zaś i drugie prowadzi do solidarnej współpracy, do coraz to odważniejszej pracy na rzecz dobra wspólnego Ojczyzny.”

 

Hierarcha pytał także : „ Gdzie jesteś, praso ! Niepokoi nas dziwna postawa mediów, mam na myśli media komercyjne i publi¬czne, gdyż one stanowią większość. Niestety, na tym polu katolicy nie są zbyt silni. Większość zaś mediów jakby popiera ten niebezpieczny kierunek, o którym mówił Papież i przyjmują postawę służebną względem panującej polity¬ki
i finansów. Trudno się dziwić. Natomiast wypada dziwić się, dlaczego te same molochy medialne boją się mediów katolickich o wyrazistej wizji świata. (…)

Z jednej strony słyszymy i czytamy, że Radio Maryja względnie Telewizja TRWAM nie mają ani widzów, ani słuchaczy. A jeśli już są, to same staruszki i ewentualnie chorzy. To garstka. Ale gdyby to było prawdą, to skąd się bie¬rze ten niepokój wszystkich pozostałych mediów świeckich przed każdymi wybora¬mi o to, co reprezentuje Radio Maryja. A przecież powinni wiedzieć, że głosi Ewangelię, przypomina zasady moralne, wskazuje na znaczenie wartości, których obecność w kulturze, sztuce i obyczajach – ma ogromne znaczenie w kształtowaniu postaw godnych człowieka.”

Wśród pytań znalazło się też : „ Gdzie jesteś, nadziejo? Nie jest łatwo wartościom bronić się przed antywartościami. Nie jest łatwo nakłaniać i przekonywać do siebie. A od czegóż jest nadzieja? Czy można o niej zapominać? Czy można ją lekceważyć ?.”

Na koniec ks. bp Dydycz zapytał : „Gdzie jesteś, Polsko? Sprawy ojczyzny nie były obce bł. Janowi Pawłowi II. Nieżyczliwość w stosunku do ojczyzny w naszych czasach daje się zauważyć zawsze wtedy, kiedy sły¬szymy o jakiejś wojnie polsko – polskiej, mówił.  Nie wiadomo, od kogo ten twór językowy pochodzi, ale pozbawiony logiki ku osłabieniu integralności prowadzi. Najpierw bowiem, co to znaczy wojna polsko-polska?  „ Nie wypada mówić o złych Polakach, bo to może komuś ubliżyć. Ale o wojnie polsko-polskiej, można już mówić, pisać. Ten potwór językowy pojawia się w wystąpieniach polityków, rządzących. Jedno wydaje się być prawdziwe, że w tym tworze chodzi w dalszym ciągu o ośmieszanie polskości.”

Apelując dalej : „ Módlmy się w intencji Polski, pielęgnujmy narodowe tradycje. Niech w każdym domu będzie polska flaga. Zabiegajmy o to, aby historia nie była okrajana, a literatura polska niech głęboka zapada w umysły i serca kolejnych pokoleń. Miejmy odwagę godnie reprezentować naszą Ojczyznę. I nie zapominajmy tego, jak Polskę kochał Jan Paweł II i o co nas prosił.” W uroczystościach wzięli udział duchowni z Kanady, Niemiec oraz kilku diecezji polskich, siostry zakonne, delegaci prawosławnego metropolity Sawy, przedstawiciele Rządu, Parlamentu, władz wojewódzkich, samorządowych wszystkich szczebli, służb mundurowych, instytucji, organizacji i stowarzyszeń, poczty sztandarowe, bractwa rycerskie  i strzeleckie, oraz wierni z całej diecezji drohiczyńskiej.  Liturgiczne śpiewy, podczas tej Eucharystii, wykonywała młodzież z Diecezjalnych Warsztatów Muzycznych.

Obecny na uroczystości dyrektor Radia Maryja i Telewizji TRWAM, o. Tadeusz Rydzyk CSSR, podziękował biskupowi drohiczyńskiemu za wszelkie wsparcie tych dzieł. Mówić o szerokim poparciu społecznym akcji protestu, przeciwko braku zgody na przyznanie miejsce na multipleksie katolickiej telewizji, zapowiedział podjecie prac nad powołaniem do istnienia katolickiej telewizji młodzieżowej.

W związku z obchodzonymi 13 czerwca imieninami ks. bpa Antoniego Dydycza, w imieniu kapłanów życzenia złożył mu dziekan ciechanowiecki, zaś w imieniu władz – wójt z Ceranowa.  Ksiądz biskup otrzymał też złoty krzyż Kresowego Bractwa Strzelców Kurkowych  z Terespola oraz życzenia i dary od różnych środowisk.

drukuj