24 godziny dla Pana

Papieska Rada do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji już po raz trzeci zaprasza parafie całego świata, by przystąpiły do inicjatywy „24 godziny dla Pana”. W tym roku odbędzie się ona 4 i 5 marca. Myślą przewodnią będą słowa „Miłosierni jak Ojciec”, czyli hasło Jubileuszu Nadzwyczajnego.

W bulli „Misericordiae vultus” papież Franciszek tak odniósł się do tej inicjatywy: „Inicjatywa 24 godziny dla Pana, którą będziemy przeżywać w piątek oraz w sobotę przed IV Niedzielą Wielkiego Postu, powinna zostać rozpropagowana w diecezjach. Wiele osób powraca do sakramentu pojednania, a wśród nich wiele osób młodych, którzy w podobnym doświadczeniu odnajdują często drogę powrotu do Pana, aby żyć chwilą intensywnej modlitwy oraz nadać sens własnemu życiu. Z przekonaniem na nowo kładziemy w centrum sakrament pojednania, ponieważ pozwala dotknąć nam wielkość miłosierdzia. Będzie to dla każdego penitenta źródłem prawdziwego pokoju wewnętrznego”.

Na inicjatywę składają się: sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczyna się ona w piątek 4 marca w godzinach popołudniowych. Tam, gdzie warunki na to pozwalają świątynia powinna zostać otwarta na całą noc, podczas której dalej będzie można adorować Najświętszy Sakrament i przystąpić do spowiedzi świętej.

Dalsza część modlitwy i spowiedzi odbywa się w sobotę 5 marca. Świątynia będzie otwarta przez cały dzień (Najświętszy Sakrament cały czas będzie wystawiony), a wierni w określonych godzinach będą mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Zakończenie następuje w sobotę wieczorem sprawowaniem Eucharystii.

W roku 2015 Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji przygotowała publikację „Bóg bogaty w miłosierdzie”, która została przetłumaczona na język polski. Składa się ona z czterech części:

W pierwszej części tej publikacji znajduje się krótkie rozważanie, które może pomóc penitentowi w przeżyciu w sposób świadomy spotkania z kapłanem w czasie osobistej spowiedzi. Jest ono również wyzwaniem, które ma pomóc przezwyciężyć ewentualne opory wyrażane często w celu uniknięcia spowiedzi.

Druga część zawiera trzy świadectwa osób, które opowiadają o swoim nawróceniu: mają być pomocą w zastanowieniu się nad własną przemianą i nad świadomością obecności Boga w życiu każdego.

W części trzeciej przedstawione są pewne sugestie przemyśleń, przydatne w przygotowaniu osobistym, jak również w spotkaniach katechetycznych, pozwalające zrozumieć pierwotny sens niniejszej propozycji.

Czwarta proponuje wreszcie schemat, którym można się posłużyć w czasie, gdy kościół będzie otwarty po to, aby osobom, które przyjdą do spowiedzi, pomóc w przygotowaniu do niej według planu opartego na słowie Bożym, słuchanym i rozważanym.

RIRM/decezja.legnica.pl

drukuj