fot. flickr.com

Zmiany w ustawie o służbie cywilnej

Weszła dziś w życie nowela ustawy o służbie cywilnej. Wyższe stanowiska w służbie cywilnej będą teraz obsadzane w drodze powołania, a nie jak było do tej pory – konkursu.

Stosunki pracy z osobami zajmującymi obecnie takie stanowiska wygasną po 30 dniach, chyba, że zostaną im zaproponowane nowe warunki. Nowela wprowadza też powołania, a nie konkursy na funkcje kierownicze w służbie zagranicznej.

Wobec szefów służby cywilnej zlikwidowano wymóg, by nie byli członkami partii politycznej w okresie 5 lat poprzedzających objęcie stanowiska. Posłowie Platformy Obywatelskiej zaskarżyli ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Jak twierdzą, nowe zasady doprowadzą do upolitycznienia urzędów.

Poseł Artur Górski z sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych wskazuje, że nowelizacja jest próbą uzdrowienia systemu.

Przeprowadzane konkursy na wyższe stanowiska służby cywilnej były fikcją. Wszyscy wiedzą o tym, że wygrywali je ci, którzy mieli wygrywać. W tej chwili sytuacja jest taka, że mamy zabetonowaną tę administracje na poziomie stanowisk wyższych. My chcemy otworzyć służbę cywilną na szerszą grupę członków konkursu. Proszę zwrócić uwagę, że my nie zawężamy korpusu służby cywilnej, ale wprowadzamy trzecią kategorie członków korpusu, czyli poszerzamy poprzez powołania ludzi, którzy są w korpusie – zaznacza poseł Artur Górski.

Nowela wprowadza też zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Prezesa ZUS-u ma powoływać teraz premier, na wniosek ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, złożony po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu.

 

RIRM

drukuj