(fot. PAP)

Zakłady Formet S.A. zagrożone

Związkowcy z NSZZ „Solidarność” domagają się wstrzymania likwidacji zakładów Formet S.A. w Bydgoszczy i wdrożenia programu restrukturyzacji. Alarmują, że zamknięcie fabryki oznacza likwidację prawie 120 miejsc pracy. Skierowali pismo w tej sprawie do ministra skarbu.

Oczekujemy, że 14 września dojdzie do spotkania Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego przy wojewodzie kujawsko-pomorskim z udziałem kompetentnych przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa. Decyzja o likwidacji zakładów Formet S.A. jest nieuzasadniona ekonomicznie i społecznie, a sposób, w jaki ją przeprowadza ministerstwo, urąga wszelkim zasadom, jakich samo nakazuje przestrzegać w wydanych wcześniej dokumentach – ocenił przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Leszek Walczak.

Jak poinformował lider związku, 30 sierpnia doszło do spotkania związkowców z prezesem Formetu, na którym przedstawiono plan restrukturyzacji zakładu i plan działań dających szansę na odzyskanie przez tę firmę płynności finansowej. Najistotniejszymi jego założeniami było zawieszenie układu zbiorowego, rezygnacja przez załogę z funduszu świadczeń socjalnych, a ze strony właściciela, czyli Skarbu Państwa – zgoda na sprzedanie kilku zakładowych nieruchomości i zaniechanie żądania zwrotu 2,3 mln zł, które zakład otrzymał jako pomoc publiczną.

-Tymczasem już następnego dnia, 31 sierpnia, do Bydgoszczy dotarła decyzja MSP o natychmiastowym zwolnieniu prezesa, likwidacji zakładu i ustanowieniu likwidatora. Te decyzje zapadły bez jakichkolwiek konsultacji, a pracowników potraktowano jak zbędne przedmioty bez prawa głosu, co urąga nie tylko jakiejkolwiek przyzwoitości, ale jest sprzeczne choćby z uchwalonymi przez rząd w 2002 r. Zasadami Dialogu Społecznego” – ocenił Walczak.

Fabryka Form Metalowych Formet S.A. to firma narzędziowa z ponad 45-letnią tradycją, specjalizująca się w projektowaniu i wykonawstwie form wtryskowych do produkcji tworzyw sztucznych i gumy. Fabryka ma zamówienia zapewniające pracę co najmniej do końca tego roku. Zakład obciąża jednak zadłużenie szacowane w sumie na 9 mln zł. Na ogłaszane w ubiegłym roku przez Ministerstwo Skarbu Państwa rokowania w sprawie sprzedaży większościowego pakietu akcji firmy nie zgłosił się żaden chętny.

RIRM

drukuj