fot. flickr.com

X Tydzień Biblijny

Rozpoczął się X Tydzień Biblijny. Towarzyszy mu hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” związane z rokiem duszpasterskim.

Do wszystkich parafii w Polsce został przesłany „Przegląd biblijny”, zawierający materiały na cały tydzień biblijny. Są to rozważania, homilie, katechezy biblijne, materiały do spotkań w grupach, a także plakaty, materiały do lektury Listu do Rzymian.

Co roku Tydzień Biblijny organizuje Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II. Celem jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła. Chodzi także o kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, a także w indywidualnej formacji wiernych.

W tym roku bierzemy do ręki i rozważamy List św. Pawła do Rzymian – przypomniał ks. prof. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego św. Jana Pawła II.

Jak to się mówi w biblistyce, bierzemy do ręki „Ewangelię Pawłową” – Ewangelię Apostoła Narodów, w której to Ewangelii tenże wybitny apostoł, który dogłębnie zrozumiał, na czym polega zbawienie człowieka i świata, objaśnia, że z krzyża i zmartwychwstania Chrystusa wypływa dar Ducha Świętego. To On nas prowadzi do pełni życia wiecznego. Zapraszam więc wszystkich do osobistej pogłębionej lektury Listu do Rzymian – mówił ks. prof. Witczyk.

W kontekście obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości we wszystkich kościołach naszego kraju wczoraj przeżywaliśmy Niedzielę Biblijną, a także II Narodowe Czytanie Pisma Świętego.

Honorowym patronatem objęli je: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki i Prezes Rady Ministrów RP Mateusz Morawiecki.

RIRM

drukuj