fot. flickr.com

Wsparcie dla rolniczych inwestycji

Od środy rolnicy mogą ubiegać się o pomoc na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych. Na ten cel można dostać nawet do 300 tys. zł. Dofinansowanie nie może jednak przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wnioski można składać do 3 sierpnia br. w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc będzie przyznana w ramach działania „wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, a finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O tym, do kogo adresowany jest ten projekt mówił Krzysztof Gałaszkiewicz, dyrektor regionalnego oddziału ARiMR w Lublinie.

– Jest to działanie skierowane do rolników, do małżonków lub domowników, którzy chcą działać w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw, zbóż, mleka, produkcji zwierzęcej oraz olei. Mamy dla nich propozycję, a mianowicie dofinansowanie do 300 tys. zł na rozpoczęcie tejże działalności – dodał Krzysztof Gałaszkiewicz.

Działalność ta ma polegać na zakupie maszyn, łącznie z montażem oraz m.in. na modernizacje obiektów, w których działalność będzie prowadzona.

– Jeżeli rolnicy chcą przetworzyć np. wyprodukowane w swoim gospodarstwie produkty żywnościowe, to są to pieniądze dla rolników, czyli dla osób, które są na ubezpieczeniu społecznym dla rolników, czyli na KRUS-ie – wyjaśnił Krzysztof Gałaszkiewicz.

O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma uzyskanych punktów. Można je otrzymać za: innowacyjność operacji, inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości, a także za wykorzystanie surowców ekologicznych. Są też preferencje dla rolników poniżej 40. roku życia oraz dla osób, które podejmą inwestycje na terenie, gdzie jest duże bezrobocie.

Jak podkreśla dyrektor regionalnego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, warto starać się o dofinansowanie chociażby z powodu zmian w prawie o sprzedaży żywności przetworzonej.

– Do 20 tys. rolnik może prowadzić sprzedaż bezpośrednią. Ma do tego prawo. Powyżej 20 tys. w swoim gospodarstwie jest to obwarowane tylko podatkiem w wysokości 3 proc. Także tutaj są możliwości – wyjaśnia dyrektor regionalnego oddziału ARiMR.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.arimr.gov.pl 

TV TRWAM/RIRM

drukuj