Wniosek o areszt wobec zatrzymanego przez CBA ws. GetBack

Po postawieniu zarzutów i przesłuchaniu zatrzymanego przez CBA mężczyzny związanego z działaniami na niekorzyść GetBack, prokurator wniósł do sądu o trzymiesięczny areszt – powiedziała dzisiaj PAP Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Agnieszka Zabłocka-Konopka zaznaczyła w rozmowie z PAP, że wniosek w tej sprawie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia powinien rozpatrzyć jeszcze dziś.

Dziesiątą osobę w tej sprawie zatrzymali agenci z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W środę Prokuratura Regionalna w Warszawie postawiła mężczyźnie zarzuty płatnej protekcji. W celu osiągnięcia korzyści majątkowej miał on – według śledczych – działać m.in. wspólnie z b. prezesem GetBack oraz b. członkiem zarządu – dyrektorem zarządzającym spółki.

Według nieoficjalnych informacji PAP, zatrzymany to biznesmen Radosław K. Jego działalność w tej sprawie dotyczy pierwszej połowy 2018 roku.

Rzecznik mówiła wcześniej PAP, iż śledczy uważają, że mężczyzna miał powoływać się na wpływy w polskich służbach specjalnych, m.in. deklarował doprowadzenie do przeszukań w siedzibie większościowego akcjonariusza GetBack. Miał też rozpowszechnić w mediach informacje kompromitujące większościowych akcjonariuszy GetBack. W zamian za te działania miał otrzymać nie mniej niż 3 mln zł w gotówce.

Prok. Agnieszka Zabłocka-Konopka wyjaśniła wcześniej PAP, że dla wypłaty takiej kwoty przez władze GetBack, zawarta została pozorna umowa na ponad 4,3 mln złotych. Kinga M.-P., której taką kwotę zobowiązała się zapłacić spółka w umowie za świadczenie usług, została już wcześniej zatrzymana przez CBA i po postawieniu zarzutów aresztowana przez sąd na trzy miesiące.

Podejrzanemu zarzucono też sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia GetBack znacznej szkody majątkowej w wysokości ponad 1 mln złotych.

Za przestępstwa zarzucone zatrzymanemu przez CBA mężczyźnie grozi kara do 10 lat więzienia.

Do tej pory w śledztwie dotyczącym GetBack, CBA zatrzymało dziewięć osób. Wobec sześciu z nich, m.in. b. prezesa spółki Konrada K., b. wiceprezes Anny P. i Kingi M.-P. sąd zgodził się na trzymiesięczny areszt. Wobec dwóch osób zezwolił na wpłacenie kaucji, ale prokuratura odwołała się od tej decyzji sądu i b. członkowie zarządu pozostają nadal w areszcie, czekając na decyzję sądu drugiej instancji.

Wobec dziewiątej osoby – Dariusza S., brata b. członkini zarządu GetBack Beaty S. – prokuratura nie wniosła o areszt, zastosowała poręczenie majątkowe w wysokości 1 mln zł, zakaz opuszczania kraju i dozór policji.

Śledztwo dotyczące GetBack nadzoruje warszawska Prokuratura Regionalna. Zostało ono podjęte 24 kwietnia w ramach zespołu prokuratorów, który został powołany przez Prokuraturę Krajową po zawiadomieniach przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie GetBack. Postępowanie dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji.

KNF zarzuciła byłemu kierownictwu spółki przeprowadzanie operacji finansowych, mających na celu uniknięcie realnej wyceny posiadanych przez spółkę pakietów wierzytelności.

Spółka GetBack zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. Powstała w 2012 r., a w lipcu 2017 r. jej akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach przeprowadzonej pierwszej oferty publicznej. W kwietniu GPW, na wniosek KNF, zawiesiła obrót akcjami GetBack. Stało się to po tym, gdy 16 kwietnia rano firma podała, że prowadzi negocjacje z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju ws. finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym w wysokości do 250 mln złotych.

Z komunikatu spółki wynikało, że informację uzgodniono „ze wszystkimi zaangażowanymi stronami”, tymczasem PKO BP i PFR zdementowały informacje, że prowadzą takie rozmowy. To wywołało reakcję KNF. W efekcie rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada K. ze stanowiska prezesa spółki.

PAP/RIRM

drukuj