fot. PAP/EPA

Wchodzą w życie przepisy dot. naprawy Kompanii Węglowej

Wchodzą w życie przepisy, które otwierają realizację części rządowego planu naprawy Kompanii Węglowej. Chodzi o nowelizację, o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Przede wszystkim daje ona możliwość sfinansowania z budżetu działań Spółki Restrukturyzacji Kopalń wobec tych kopalń, które do niej trafią z Kompanii Węglowej. 

Przypomnijmy, że do SRK mają trafić kopalnie Piekary, Brzeszcze, a także – po podziale istniejących zakładów – Makoszowy i Centrum.

SRK na mocy nowych przepisów, likwidowaną kopalnię w części lub całości będzie mogła też sprzedać, na przykład chętnemu inwestorowi.

Poseł Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki przypomina, że rząd PO-PSL ustawę w tej spawie pospiesznie przeprowadził przez parlament. Dodał, że do końca nie jest jednak jasne, co ustawa rozstrzyga.

To przeniesienie spółek do spółki restrukturyzacji kopalń wiąże się z wygaszaniem albo zamykaniem ich przed pewnego rodzaju restrukturyzacją, a warunkiem udzielenia pomocy publicznej, dopuszczaną przez UE, jest przedstawienie przez rząd planu zamknięcia wydobycia węgla w tych kopalniach. W związku z tym nie jest jasne, co z tym będzie się działo. Ta ustawa nie jest rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest podjęcie naprawy zakładów górniczych na poziomie poszczególnej kopalni. Dopiero wtedy będzie można mówić o rzeczywistym postępie w przywróceniu polskiego górnictwa do takiego stanu jak chcielibyśmy, żeby było – zaznacza poseł Piotr Naimski.

W KE rząd stara się o uzyskanie zgody na rządowy program dla KW.

Zgodnie z unijnymi przepisami pomoc publiczna w sektorze górnictwa może być udzielana jedynie na zamknięcie zakładów lub kosztów z tym związanych.

Inny przepis mówi, że kopalnie w procesie wygaszenia, którym udzielono pomocy, będą mogły wydobywać węgiel do 2018 r., a procesy wygaszające mogą trwać do 2027 r.

 

RIRM

drukuj