fot. PAP/Wojciech Pacewicz

W Lublinie odbyła się konferencja poświęcona aktualnym problemom środowiska nauczycielskiego

Od wielu lat pogłębia się kryzys roli i funkcji nauczyciela we współczesnych systemach edukacyjnych. W Lublinie odbyła się konferencja, która ma na celu zmierzenie się z problemami współczesnego środowiska nauczycielskiego.

Dobry nauczyciel to taki, który ma poczucie misji. Pielęgnuje swoje powołanie. Stale opowiada się za prawdą, dobrem i pięknem – podkreśllił ks. prof. Marian Nowak.

– Warto odkrywać, że nasza misja w szkole nie wiąże się tylko z budynkiem szkoły, ani tylko z dobrym wychowaniem, ale ona musi się wiązać z czymś daleko więcej i dlatego sam nauczyciel jest w służbie nie tylko instytucji szkolnej, nie tylko nawet państwa, ale w służbie wartościom – zaznaczył ks. prof. dr hab. Marian Nowak, dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL.

Często zapomina się jednak o roli nauczyciela jako wychowawcy.

– Dzisiaj wielkim zagrożeniem dla systemu szkolnego jest niedostrzeganie tego, że szkoła, aby realizować swoją misję, jaką jest wychowanie edukacyjne i edukacja sama w sobie, musi być osadzona cywilizacyjnie, musi trwać tylko w jednej cywilizacji, czyli cywilizacji Zachodu – powiedział prof. Paweł Skrzydlewski.

Jest to bardzo ważne, ponieważ coraz to nowe ideologie zagrażają naszemu społeczeństwu, uderzają w wartości chrześcijańskie, a wychowanie w poszanowaniu cnót schodzi na margines.

– Liberalizm, który jest w istocie rzeczy pewną formą indywidualizmu, chorego indywidualizmu, prędzej czy później doprowadzi do tego, że ze szkoły będzie usuwane wychowanie. Dlaczego? Dlatego, że człowiek rodzi się jako osoba i ma prawo do wychowania, a na gruncie indywidualizmu człowiek dochodzi do wniosku, że jest doskonały, on niczego nie pragnie – dodał prof. Paweł Skrzydlewski.

Jednak chcąc coś zmienić, należy zacząć od samego siebie – wskazała prof. Alina Rynio.

– Bycie nauczycielem to przede wszystkim wychowywanie samego siebie i to każdego dnia od początku. Żeby drugiemu dać, to trzeba mieć to, co się chce dać – zaznaczyła.

Nauczyciel i szkoła powinny bowiem troszczyć się o dobro dziecka.

– Jest to konferencja, która pokazuje, po co i jak mam uczyć. Ja wiem, czego ja mam uczyć, ale po co mam uczyć, jaki jest zasadniczy cel tej pracy, w jaki sposób przekazywać pewne wartości w dzisiejszym świecie, gdzie pewne wartości ciężko przekazać, gdzie przekaz jest bardzo często zaburzony. Takie konferencje porządkują pewną umiejętność przekazywania wartości  wychowywania do wartości – powiedział Adam Nowak, nauczyciel.

O kształcenie nauczycieli i wychowawców w duchu wartości już od 16 lat dba organizator konferencji Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej.

TV Trwam News/RIRM

drukuj