PAP/Hanna Bardo

W Katowicach trwa COP24

Wśród przyjaciół polityki spójności została uzgodniona wspólna deklaracja, właśnie dotycząca kształtu polityki spójności na nową perspektywę finansową, powiedział we wtorek na COP24 Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Przed nami kolejny dzień szczytu klimatycznego w Katowicach.

Wśród tematów związanych z kwestiami klimatycznymi, a także dotyczących przyszłości polskiego górnictwa, prelegenci zabrali głos w sprawie polityki spójności.


– Wśród przyjaciół polityki spójności została uzgodniona wspólna deklaracja, właśnie dotycząca kształtu polityki spójności na nową perspektywę finansową. Jest to o tyle ważne, że rozpoczęły się negocjacje na temat nowej perspektywy finansowej i tu wyrażenie wspólnego stanowiska przez większość krajów członkowskich ma tutaj bardzo duże znaczenie. To pokazuje, że polityka spójności jest ważna dla tych wszystkich regionów, ale i będzie ona ważna dla polityki klimatycznej również dla efektywności energetycznej –
mówił Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Wsparcie planów zrównoważonego i ambitnego budżetu pozwoli na finansowanie nowych wyzwań stojących przed Unią Europejską.

– Więc tutaj bardzo mocno liczymy na to, że do przyszłego tygodnia uda się uzgodnić te zasady implementacji porozumienia paryskiego, czyli ten tzw. rullbook, a także, że uda się porozumieć do co finansowania wdrożenia, szczególnie w innych krajach – dodał Jerzy Kwieciński.

Szukanie racjonalnych rozwiązań to zadanie na kolejne dni postawione przed urzędnikami z całego świata.

RIRM/TV Trwam News

drukuj