W Gliwicach odbył się festyn „Niesiemy pomoc na chwałę Bożą”

W Gliwicach po raz drugi odbył się festyn parafialny pod hasłem: „Niesiemy pomoc na chwałę Bożą”. Realizacja wydarzenia była możliwa dzięki oo. redemptorystom i wspólnotom działającym przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Festyn zorganizowany został z okazji zbliżającej się uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego przypadającej 14 września oraz związanego z nią odpustu w parafii. Celem była większa integracja parafii oraz stworzenie okazji do lepszego poznania siebie nawzajem – także w kontekście wspólnot parafialnych. Jednak, jako że oo. redemptorystom patronuje Matka Boża Nieustającej Pomocy, ważnym elementem tego wydarzenia było niesienie pomocy potrzebującym, należącym do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

W tym roku wszelkie fundusze, jakie zostały zebrane przy okazji festynu parafialnego, zostaną przekazane na dwa cele: pierwszym z nich jest pomoc w ufundowaniu operacji oczu Kuby, parafianina, który ma uszkodzone nerwy wzrokowe, a drugim pomoc w dostosowaniu łazienki do potrzeb niepełnosprawnego Tomka.

Całą organizację, a także moc atrakcji zapewniły grupy parafialne, które na co dzień działają przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Są nimi: koło artystyczne „Akwarelka”, zespół młodzieżowy „Redemptor” i zespół dziecięcy „Filii Dei” oraz wspólnota modlitewno-uwielbieniowa. Należy również wspomnieć o wielu współpracownikach i przyjaciołach festynu, spośród których należy wymienić: Salon Samochodowy Toyoty „Ja-Now-An” Gliwice-Zabrze, Salon Gier VR „ZENonVR”, a także Aptekę „Zdrowit”.

Za nich wszystkich oraz za ludzi, którzy przyczynili się do organizacji II Festynu Parafialnego odprawiona zostanie Msza św. w intencji dziękczynnej w najbliższą niedzielę 14 września, w dniu odpustu parafialnego o godz. 19.30.

o. Tomasz Mikołajczyk CSsR/RIRM

drukuj