VII Polsko-Niemieckie Forum Związków Zawodowych

Dziś w Gdańsku rozpocznie się dwudniowe polsko-niemieckie forum największych związków zawodowych. Związkowcy będą dyskutować m.in. o problemach migracji i skutkach Brexitu.

W VII Polsko-Niemieckim Forum Związków Zawodowych wezmą udział przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych. Stronę niemiecką reprezentować będzie Niemieckie Zrzeszenie Związków Zawodowych.

Forum podzielono na 3 główne panele, podczas których uczestnicy omówią sytuację społeczno-gospodarczą w Polsce i w Niemczech z punktu widzenia związków zawodowych oraz zastanowią się nad przyszłością, która czeka Europę socjalną po Brexicie. Zostanie także poruszony temat polityki europejskiej wobec uchodźców.

Podczas obrad zgromadzeni wystosują wspólny list do Komisarza Europejskiego ds. Transportu w sprawie płacy minimalnej w transporcie drogowym. Spotkanie zakończy się jutro.


TV Trwam News

drukuj