fot. Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

VII Międzynarodowa Konferencja „Instytucje broniące życia”

4 kwietnia w Lublinie odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja im. ks. prof. Tadeusza Stycznia pt. „Instytucje broniące życia”. Spotkanie organizuje Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00. Inauguracyjny wykład pt. ”Wartość życia i potrzeba jego obrony” wygłosi prof. dr hab. Urszula Dudziak z KUL

W pierwszej części sympozjum swoje prelekcje przedstawią również: ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler z UWM w Olsztynie, ks. dr Krzysztof Smykowski z KUL oraz ks. Arcybiskup Abel z prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej.

O godz. 12.00 uczestnicy odmówią modlitwę Anioł Pański. Następnie odbędzie się sesja plakatowa. Polega ona na dyskusji przy rozwieszonych plakatach naukowych. Zainteresowani podchodzą wówczas do danego plakatu i rozmawiają na temat jego treści z jego autorem. W tej części swoje prace przedstawią wykładowcy m.in. z Kanady, Włoch, Białorusi, Ukrainy czy Słowacji.

Kolejnym punktem konferencji będą wystąpienia m.in. dr. inż. Antoniego Zięby oraz prof. ndzw. dr hab. Mariusza Jędrzejko. Spotkanie zakończy się o godzinie 14.10.

PROGAM KONFERENCJI 

naszdziennik.pl/RIRM

drukuj