fot. Tomasz Strąg

[TYLKO U NAS] Ks. abp T. Peta: Po 15 latach Zjazd Światowych i Tradycyjnych Religii w Astanie wyrósł przede wszystkim duchowo

Od pierwszego kongresu atmosfera zawsze była bardzo dobra. Mając doświadczenie sześciu kongresów, to wydaje mi się, że po 15 latach kongres religii świata w Astanie wyrósł przede wszystkim duchowo – powiedział w rozmowie z o. Tomaszem Jakubczakiem CSsR dla Radia Maryja metropolita arch. Astana ks. abp Tomasz Peta odnosząc się do VI Zjazdu Światowych i Tradycyjnych Religii w Astanie.

W Astanie w stolicy Kazachstanu odbywa się VI Zjazd Światowych i Tradycyjnych Religii pod hasłem „Religijni liderzy za bezpiecznym światem”.

O. Tomasz Jakubczak CSsR: Czy mógłby ksiądz arcybiskup powiedzieć nam o początkach tego zjazdu?

Ks. abp. Tomasz Peta: W 2003 r. we wrześniu, dwa lata po wizycie Ojca Świętego w Kazachstanie odbył się I Zjazd Światowych i Tradycyjnych Religii. Była to inicjatywa – i tak jest po dziś dzień – prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa, któremu udaje się co trzy lata zebrać przedstawicieli wszystkich największych religii świata. Trzeba zaznaczyć, że od pierwszego zjazdu w jego przygotowaniach uczestniczy Stolica Apostolska.

O. Tomasz Jakubczak CSsR: Zawsze jest przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w randze kardynała. Jak odbierają tutejsze władze udział Stolicy Apostolskiej w tych zjazdach?

Ks. abp. Tomasz Peta: Delegacji watykańskiej zawsze przewodniczy kardynał. W tym roku obecny jest ks. kard. Francesco Coccopalmerio i władze sobie bardzo cenią tę obecność Kościoła katolickiego, obecność delegacji Stolicy Apostolskiej. Zostało to publicznie podkreślone w tym roku, ponieważ delegacja katolicka, głowa tej delegacji ks. kard. Francesco Coccopalmerio odebrał na kongresie nagrodę z rąk prezydenta dla Papieskiej Rady ds. Rady Dialogu Międzyreligijnego. To jedyna nagroda, która została przydzielona właśnie Kościołowi katolickiemu.

O. Tomasz Jakubczak CSsR: Księże arcybiskupie, w czasie tego spotkania bardzo wiele mówiło się o tym, jak ważny jest dialog między religiami, ale też m.in. prezydent zwrócił uwagę na rolę wykształcenia młodzieży. Jeżeli młodzież jest niewykształcona wtedy łatwo popada w różne eksternistyczne grupy. Jak ten kongres się rozwijał na przestrzeni tych wszystkich lat?

Ks. abp. Tomasz Peta: Chciałbym podkreślić, że od pierwszego kongresu – obecny kongres jest już szósty – atmosfera zawsze była bardzo dobra. Mając doświadczenie sześciu kongresów, to wydaje mi się, że po 15 latach kongres religii świata w Astanie wyrósł przede wszystkim duchowo. W wypowiedziach i pana prezydenta Nursułtana Nazarbajewa, i w wypowiedziach wszystkich występujących czuje się ducha. Nie ma tematów właściwie politycznych, tylko chodzi o rolę ducha, o duchowość w życiu człowieka, ale także w życiu narodów i społeczeństw. W tym roku czuje się, że bardzo duchowy jest ten zjazd religii świata w Astanie.

O. Tomasz Jakubczak CSsR: Dziękuję księże arcybiskupie za rozmowę dla Radia Maryja.

Ks. abp. Tomasz Peta: Bóg zapłać.

RIRM

drukuj