fot. twitter.com

TK: przepisy noweli ustawy o IPN dot. zbrodni ukraińskich nacjonalistów niezgodne z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nowelizacja ustawy o IPN w części dotyczącej zbrodni ukraińskich nacjonalistów jest niezgodna z konstytucją. Przepisy zaskarżył prezydent Andrzej Duda, który wskazał, że określenia „ukraińscy nacjonaliści” i „Małopolska Wschodnia” są nieprecyzyjne.

– Trybunał stwierdza, że tworząc zakwestionowane przepisy ustawodawca posłużył się zwrotami o nieokreślonym desygnacie. Ich znaczenia ani nie zostały sformułowane w ustawie, ani nie można ich zrekonstruować w sposób niebudzący wątpliwości w oparciu o konotacje występujące w języku powszechnym – powiedział sędzia TK Andrzej Zielonacki.

– Ustawa o IPN w ogóle nie precyzuje, czy przez ukraińskich nacjonalistów należy rozumieć tylko zorganizowane struktury polityczne czy militarne, których członkowie brali udział w czynach przeciwko władzom państwowym oraz ludności cywilnej, czy też każdego, kto utożsamiając się z ideami ukraińskiego ruchu narodowego, działał przeciwko państwu polskiemu i jego obywatelom w okresie II RP, w trakcie II wojny światowej i w okresie powojennym – dodał.

TV Trwam News/RIRM

drukuj