Sprostowanie w sprawie artykułu „A. Zapałowski: kompletnie nie rozumiemy postawy prokurator IPN ws. obecności historyków przy ekshumacjach w Jaworniku Ruskim”

Poniżej publikujemy sprostowanie rzecznika prasowego Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu prok. Roberta Janickiego dotyczące artykułu pt. „[TYLKO U NAS] A. „A. Zapałowski: kompletnie nie rozumiemy postawy prokurator IPN ws.  obecności historyków przy ekshumacjach w Jaworniku Ruskim” oraz pliku dźwiękowego zatytułowanego ,,Prokuratura IPN nie chciała dopuścić grupy badaczy do obserwacji prac poszukiwawczych w Jaworniku Ruskim”, opublikowanych na stronie internetowej Radia Maryja w dniu 4 października 2017 r. Sprostowanie dotyczy braku zgodności ze stanem faktycznym w stwierdzeniach, które zostały zawarte w wyżej wymienionych publikacjach. 

***

Szanowni Państwo,

W dniu 4 października 2017 roku na stronie internetowej Radio Maryja zamieszczono dwukrotnie zapis  rozmowy z Panem dr. hab. Andrzejem Zapałowskim, która dotyczyła m. in. prac poszukiwawczych  prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w Jaworniku Ruskim.

Pierwsza z publikacji została opatrzona tytułem ,,Prokuratura IPN nie chciała dopuścić grupy badaczy do obserwacji prac poszukiwawczych w Jaworniku Ruskim”.[więcej]

Druga z owych publikacji została zatytułowana ,,Kompletnie nie rozumiemy postawy prokurator IPN ws. obecności historyków przy ekshumacjach w Jaworniku Ruskim” , a ponadto została poprzedzona  wprowadzeniem redakcyjnym zawierającym m. in. stwierdzenie, że ,,Podczas rozpoczęcia ekshumacji prok. Beata Śmiechowska z IPN nie chciała dopuścić grupy historyków i lokalnych działaczy – którzy wydatnie pomogli Instytutowi w zainicjowaniu prac – do możliwości obserwowania działań IPN – u”. [więcej]

Działając na podstawie art. 39 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze, zwracam się z uprzejmą prośbą o opublikowanie sprostowania powyższych informacji.

W czasie czynności prowadzonych w dniach 2 – 3 października 2017 roku w Jaworniku Ruskim przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie, obecny na miejscu prokurator, wbrew informacjom zawartym w powołanych wyżej publikacjach, zarówno w dniu 2 października, jak i 3 października zezwolił osobom nie będącym stronami w prowadzonym postępowaniu karnym, w tym Panu dr. hab. Andrzejowi Zapałowskiemu oraz grupie historyków i lokalnych działaczy, na obecność w miejscu wykonywanych prac. Osoby te przebywały tam przez kilka godzin, do czasu gdy, z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przy poszerzeniu i pogłębianiu wykopu,  prokurator zarządził opuszczenie terenu przez osoby postronne.

W dniu 3 października 2017 roku na miejsce wykonywania prac poszukiwawczych przybyli dziennikarze radiowi,  telewizyjni oraz lokalnych gazet, którzy także uzyskali zgodę prokuratora na realizację materiałów prasowych i telewizyjnych dotyczących wykonywanych czynności. Tegoż dnia, także za zgodą prokuratora, na miejscu zdarzenia byli obecni krewni jednej z osób pokrzywdzonych oraz lokalny działacz.

Przedstawione w powołanych wyżej publikacjach stwierdzenia pozostają zatem w sprzeczności z  faktycznym przebiegiem czynności prowadzonych w dniach 2-3 października 2017 roku  w Jaworniku Ruskim przez prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie.

Z tego też względu zwracam się z prośbą o zamieszczenie niniejszego sprostowania.

Z wyrazami poważania

Rzecznik prasowy GKŚZpNP

prok. Robert Janicki

drukuj