fot. Mateusz Marek/Nasz Dziennik

Senat: Rok 2018 Rokiem Niepodległości Polski

Senat RP składa hołd przywódcom polskim, politykom i dowódcom i tym wszystkim, którzy w latach zmagań o wolną i niepodległą Polskę „zachowali się, jak trzeba” – głosi tekst przyjętej przez Senat uchwały o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski.

Za przyjęciem uchwały głosowało w czwartek 72 senatorów, jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Dziś, w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając rok 2018 Rokiem Niepodległości Polski, składa hołd zarówno przywódcom polskim, politykom i dowódcom, jak i tym wszystkim, którzy w latach zmagań o wolną i niepodległą Polskę >>zachowali się, jak trzeba<<, dając świadectwo swej miłości do Ojczyzny i wpisując się swą postawą w piękne strofy wiersza Leopolda Staffa: >>Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!<<” – głosi tekst uchwały Senatu.

Jej autorzy przypominają, że „przez ponad 100 lat kolejne pokolenia, żyjące w kraju i na emigracji, podejmowały zobowiązanie zapisane w pieśni legionowej, która stała się w Polsce Odrodzonej hymnem państwowym: >>Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy<<. Walkę o niepodległość toczyliśmy zarówno poprzez powstania (listopadowe czy styczniowe), licząc bezskutecznie na pomoc mocarstw, jak i przez pracę u podstaw, służącą modernizacji ziem polskich i budowaniu nowoczesnego narodu. Dziewiętnastowieczne pokolenia Polaków, powstańcy niosący w sercu pamięć o I Rzeczypospolitej, ludzie kultury z wieszczami narodu na czele, przemysłowcy i polska inteligencja wielkomiejska, w końcu robotnicy i chłopi, wpłynęły swą postawą na kształt polskiego patriotyzmu, w którym dominowało umiłowanie wolności i sprawiedliwych rządów, wspartych na filarach powszechnie wyznawanej wiary chrześcijańskiej”.

W uchwale przypomniano też, że dzień zakończenia I wojny światowej to dla Polaków kolejna odsłona naszych zmagań o kształt terytorialny państwa.

Pokonane mocarstwa centralne oraz bolszewicka Rosja, a także nasi sąsiedzi nie pogodzili się z utratą ziem, do których aspirowali lub które zajęli ponad 100 lat temu w ramach prowadzonej przez siebie imperialnej polityki. Począwszy od listopada 1918 r. na ziemiach polskich toczyły się wojny i powstania o prawo mieszkańców spornych obszarów do uczestnictwa w budowaniu Polski Odrodzonej. Na ziemiach polskich i na emigracji ujawnił się niezwykły potencjał patriotyzmu polskiego, samorządnego i oddolnie realizującego polską rację stanu” – napisali autorzy uchwały.

Program obchodów Roku Niepodległości w 2018 jest w gestii Prezydenta RP i powołanego zgodnie z ustawą, z jego inicjatywy Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP. Obchody będą miały wymiar zarówno centralny, jak i lokalny, także obejmujący Polonię i Polaków mieszkających na dawnych ziemiach polskich. Z inicjatywy senatora RP prof. Jana Żaryna zostanie zorganizowana kolejna, dwudniowa konferencja wraz z UKSW pod hasłem „Odważmy się być wolnymi”, upamiętniająca tak zbrojny, jak i polityczno-dyplomatyczny wysiłek pokolenia Polaków budujących Polskę Odrodzoną.

25 maja Sejm RP uchwalił, że 2018 r. będzie Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

PAP/RIRM

drukuj