Sejm o ustawie przywracającej 79 sądów rejonowych

Sejm zajmie się dzisiaj uchwałą senatorów o odrzucenie obywatelskiej ustawy przywracającej 79 sądów rejonowych zniesionych w wyniku tzw. reformy Gowina.

Według regulaminu Sejmu, uchwałę Senatu o odrzuceniu ustawy uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Wniosek Senatu może liczyć na poparcie jedynie klubu PO. Kluby PSL, PiS, RP, SLD i SP dysponują razem 248 głosami i wszystkie zgodnie zapowiadają, że będą za inicjatywą obywatelską, czyli za odrzuceniem uchwały Senatu.

Posłowie zajmą się także projektem zmian w ordynacji podatkowej, senackim projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz Kodeksu karnego wykonawczego.

Sejm zapozna się też z informacją w sprawie propozycji podziału funduszy europejskich na programy operacyjne, o którą wnioskował klub PO.

Wieczorem w Sejmie planowany jest blok głosowań, w tym głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji rządu na temat zapowiadanych przez firmy masowych zwolnień pracowników.

PAP

drukuj