Rząd o kredytach mieszkaniowych

Rząd ma dziś zająć się projektem nowelizacji przedłużającym o pięć lat, do końca 2017 r., preferencyjne warunki jednorazowej spłaty przez spółdzielnie mieszkaniowe zadłużenia mieszkań spółdzielczych, wobec których stosowana jest pomoc państwa.

Chodzi o kredyty zaciągnięte przez spółdzielnie mieszkaniowe do końca maja 1992 r. na budowę mieszkań spółdzielczych lokatorskich. Zadłużonych w ten sposób lokali spółdzielczych jest jeszcze, według szacunków ok. 73 tysięcy. Preferencyjne warunki spłaty kredytów polegają m.in. na pokryciu przez budżet znacznej części odsetek skapitalizowanych i odsetek przejściowo wykupionych przez państwo.

Rada Ministrów ma zająć się też projektem założeń do zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Planowane przez resort sprawiedliwości zmiany mają m.in. umożliwić składanie zapytań do KRK przez podmioty, na które nałożono ustawowy obowiązek powoływania do swych organów osób niekaranych, m.in. członków zarządu spółki.

Według MS podmioty, na które nałożono ustawowy obowiązek powoływania do swych organów osób niekaranych, muszą mieć możliwość ustalenia, czy wymóg ten jest spełniony Rząd ma ponadto zająć stanowisko wobec poselskiego projektu nowelizacji autorstwa polityków Solidarnej Polski, zabraniającej praktyk eugenicznych. Przepisy miałyby obowiązywać do 2014 roku. Do tego czasu – zdaniem SP – można by wypracować kompleksowe przepisy dotyczące in vitro.

Rząd debatować będzie także nad projektem stanowiska wobec poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie złożonego przez Ruch Palikota, który liberalizuje przepisy dotyczące przerywania ciąży. Według projektu, aborcja byłaby legalna do 12. tygodnia ciąży. Zabieg byłby bezpłatny.

Ponadto Rada Ministrów wysłuchać ma informacji na temat wniosków wynikających z analizy zgodności prawa polskiego Konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja Rady Europy ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji.

Konwencja wywołała liczne dyskusje, m.in. doszło do sporu między pełnomocniczką rządu ds. równego traktowania Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, a ministrem sprawiedliwości Jarosławem Gowinem. Konwencję skrytykowali m.in. hierarchowie Kościoła katolickiego.

PAP

drukuj