fot. PAP/Paweł Supernak

RPD proponuje MSZ kampanię dla Polaków mieszkających z dziećmi na emigracji

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zwrócił się w czwartek do szefa MSZ Jacka Czaputowicza z propozycją kampanii edukacyjno-informacyjnej kierowanej do polskich obywateli wyjeżdżających z dziećmi na emigrację.

RPD przypomniał w swoim wystąpieniu, że w 2017 r. jego poprzednik na tym stanowisku wystąpił do ówczesnego ministra spraw zagranicznych z inicjatywą kampanii skierowanej do polskich rodziców zamieszkałych z dziećmi za granicą lub planujących osiedlić się poza granicami kraju.

Rzecznik posłużył się wówczas przykładem kampanii przeprowadzonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich Łotwy. Kampania miała na celu przekazanie obywatelom łotewskim planującym wyjazd oraz tym, którzy osiedlili się już w Norwegii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Irlandii informacji o obowiązujących w tych krajach uregulowaniach z zakresu prawa rodzinnego, standardach sprawowania opieki nad dziećmi, świadczonej opiece zdrowotnej oraz o obowiązku edukacyjnym.

Mikołaj Pawlak wskazał, że za czasów jego poprzednika w biurze RPD odbyło się spotkanie przedstawicieli Rzecznika i MSZ, podczas którego omówiono najważniejsze kwestie związane z przeprowadzeniem analogicznej kampanii w Polsce. Wspomniana inicjatywa, jak zauważył, nie doczekała się jednak kontynuacji.

„Mając na uwadze aktualność oraz skalę zjawiska, jakim jest emigracja obywateli polskich do krajów Unii Europejskiej oraz związane z tym przypadki ingerencji zagranicznych służb socjalnych w ich stosunki rodzinne”, rzecznik zwrócił się do szefa MSZ z prośba o „rozważenie możliwości zorganizowania kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do polskich obywateli wyjeżdżających wraz z dziećmi do państw obcych”.

Mikołaj Pawlak poinformował w wystąpieniu do ministra, że do jego biura wpływają zgłoszenia od polskich emigrantów, wobec których zagraniczne służby socjalne podjęły interwencję.

„Analiza tych spraw wskazuje, że istotnym problemem pozostaje niski poziom świadomości prawnej emigrujących obywateli polskich” – ocenił RPD.

Wskazał, że najczęściej nie znają oni zagranicznych przepisów prawa rodzinnego, a także „nie mają świadomości różnic kulturowych między Polską, a państwem, do którego emigrują, wiążących się z wrażliwością społeczną na sygnały wskazujące na zagrożenie dobra dziecka”.

Mikołaj Pawlak wyraził przekonanie, że odpowiedzią na powyższy problem może być kampania informacyjno-edukacyjna. Wskazał, że jego zdaniem jej zakres powinien obejmować praktyczne informacje dotyczące organizacji życia codziennego w danym kraju, w tym dostępu do edukacji czy służby zdrowia.

„Nadrzędnym celem powinno być podniesienie świadomości prawnej wśród emigrujących tak, aby w przyszłości zmniejszyć liczbę spraw, w których zagraniczne instytucje mogłyby podjąć interwencję wobec małoletnich obywateli Polski” – zaznaczył rzecznik.

RPD zadeklarował gotowość wsparcia tego przedsięwzięcia oraz zorganizowania spotkania w celu omówienia szczegółów dotyczących ewentualnej współpracy.

PAP/RIRM

drukuj