W rocznicę ŚDM zostanie przyznana nagroda metropolity krakowskiego

Z okazji rocznicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie została ustanowiona nagroda metropolity krakowskiego „Młodość – projekt życia”: Będzie przyznawana młodym ludziom, którzy się twórczo angażują w życie Kościoła i środowisk lokalnych.

Nagroda ma charakter honorowy. Po raz pierwszy zostanie wręczona 29 lipca.

„Czekamy na zgłoszenia inicjatyw, które są istotą misji Kościoła. Myślimy o dziełach miłosierdzia, wszelkich projektach ewangelizacyjnych i modlitewnych. Czekamy na zgłoszenia o młodych, którzy angażują się w promocję pokoju i pojednania między ludźmi i całymi społecznościami, inspirują i włączają się w inicjatywy kulturalne czy edukacyjne, budują mosty i aktywnie przeciwstawiają się niesprawiedliwości. Mówimy o młodych, którzy mają pomysły na aktywizowanie ludzi starszych, niepełnosprawnych czy chorych, dzieci z rodzin zaniedbanych, osób samotnych” – mówił ks. bp Damian Muskus, który podczas ŚDM Kraków 2016 był koordynatorem generalnym Komitetu Organizacyjnego.

Jak podkreślił, nagroda ma być „trwałą pamiątką” po ŚDM.

„Nie muszą to być inicjatywy spektakularne, takie, które dobrze wyglądają i sprzedają się w mediach. Chodzi o wysiłki na rzecz przemiany najbliższego nam świata: parafii, wspólnoty, szkoły, grupy rówieśniczej” – wyjaśnił ks. bp  Muskus, dodając, że „wiele dobra dzieje się po cichu, bez rozgłosu”.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne Kościoła katolickiego lub ich jednostki organizacyjne na adres: Archidiecezja Krakowska, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków lub na adres mailowy nagroda@krakow2016.com. Zgłoszenia można wysyłać do 10 lipca.

Laureatów wybierze kapituła pod przewodnictwem metropolity krakowskiego ks. abp. Marka Jędraszewskiego. W jej skład wchodzą także ludzie młodzi, którzy są liderami w swoich środowiskach oraz osoby, które mają doświadczenie pracy z młodzieżą i wiedzą, jak aktywizować młodych.

Nazwa wyróżnienia jest odwołaniem do Listu Jana Pawła II do młodych „Parati semper” („Zawsze gotowi”), w którym papież ustanowił Światowe Dni Młodzieży i pisał, że młodość jest projektem życia pojmowanego jako dar dla innych.

Laureat otrzyma statuetkę, symbolizującą Iskrę Miłosierdzia, która nawiązuje kształtem do logo ŚDM Kraków 2016. Wykonanie statuetki powierzono osobom niepełnosprawnym, dla podkreślenia, jak wiele w nich piękna, wrażliwości i talentów, którymi mogą służyć społeczeństwu.

Z okazji rocznicy ŚDM 29 i 30 lipca zaplanowano m.in. katechezę dla młodzieży, którą wygłosi ks. abp Marek Jędraszewski, mszę św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II, której będzie przewodniczyć metropolita krakowski, oraz koncert w Tauron Arenie Kraków.

Światowe Dni Młodzieży, w których uczestniczył papież Franciszek, odbywały się w Krakowie i w Brzegach k. Wieliczki od 26 do 31 lipca 2016 r. i zgromadziły – według organizatorów – ponad 2 mln pielgrzymów.

PAP/RIRM

drukuj