Przemyśl: Otwarto wystawę poświęconą ks. kard. Adamowi Sapiesze

Wystawę „Przywrócić pamięć. 150. rocznica urodzin ks. kard. Adama Stefana Sapiehy” otwarto w sobotę w Przemyślu (Podkarpackie). Obecny na uroczystości marszałek Sejmu Marek Kuchciński powiedział, że pamięć o kardynale powinna być obecna w sercach i umysłach współczesnych Polaków.

Adam Stefan Sapieha urodził się 150 lat temu, 14 maja w 1867 r. w Krasiczynie k. Przemyśla. W latach 1911-51 stał na czele krakowskiego Kościoła.

Marszałek mówiąc o tytule wystawy zaznaczył, że nawiązuje on do słów świętego Jana Pawła II o obowiązku pamięci o wybitnym księciu Kościoła.

Zarazem niesie wyzwanie dla nas współczesnych, by Książę Niezłomny był obecny w sercach, umysłach wszystkich Polaków” – dodał.

Zdaniem Marka Kuchcińskiego, w XX w. niewielu Polaków, w czasach trudnych było ludźmi niezłomnymi.

Do nich zaliczamy członków domów Sapiehów, jednego z najznamienitszych rodów – łączących w swoich losach Wielkie Księstwo Litewskie i Koronę Królestwa Polskiego” – powiedział.

Marszałek przypomniał, że ks. kard. Sapieha „prowadził nas” przez trudne czasy, kiedy Polska nie miała państwowości, kiedy walczyła o niepodległość.

Prowadził nas też w czasach tragicznych totalitaryzmów czasów II wojny światowej i lat powojennych” – podkreślił marszałek Sejmu.

Na wystawie zgromadzono wiele pamiątek związanych z postacią ks. kard. Sapiehy, w tym m.in. z jego rodzinnym domem, szaty liturgiczne czy dokumenty, sygnowane jego podpisem zdjęcia.

Dziś w Krasiczynie, miejscu urodzenia ks. kard. Adama Sapiehy, odbędzie się konferencja naukowa poświęcona ks. kardynałowi.

Ks. Adam Sapieha po święceniach kapłańskich, w latach 1895-96 przebywał w Rzymie, gdzie odbywał studia doktoranckie z prawa na Uniwersytecie Laterańskim. W 1911 r. został mianowany biskupem krakowskim. Sakrę biskupią otrzymał w Kaplicy Sykstyńskiej.

Ks. Adam Sapieha organizował pomoc dla ofiar I wojny światowej, rozdzielaną przez założony przez niego Krakowski Biskupi Komitet dla Dotkniętych Klęską Wojny (nazywany także Książęco-Biskupim Komitetem).

Po ustanowieniu w Krakowie metropolii, w 1925 r. został podniesiony do godności arcybiskupa metropolity krakowskiego.

Po 1939 r. ks. Sapieha nawiązał kontakt z podziemiem niepodległościowym oraz rządem polskim na emigracji. Był znany z nieustępliwości wobec władz niemieckich okupacyjnych.

W 1946 r. został włączony do kolegium kardynalskiego. W listopadzie tego roku wyświęcił na ks. Karola Wojtyłę, przyszłego papieża Jana Pawła II.

W ciągu swojej długoletniej posługi duszpasterskiej ks. kard. Sapieha utworzył 63 parafie.

Ks. kard. Adam Sapieha zmarł 23 lipca 1951 r. w Krakowie. W jego pogrzebie, któremu przewodniczył prymas Stefan Wyszyński, wzięły udział tłumy. Pochowano go w Krypcie pod Konfesją św. Stanisława w Katedrze na Wawelu.

Po 1989 r. w uznaniu zasług ks. kard. Adam Sapieha został odznaczony m.in. Orderem Orła Białego, nadano mu honorowe obywatelstwa Nowego Sącza i Krakowa oraz tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

PAP/RIRM

drukuj