fot. Twitter/Polska Policja

Protest służb mundurowych; do policjantów dołączą m.in. Straż Graniczna i Służba Więzienna

Protest służb mundurowych rozszerzy się o funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej – poinformował w środę przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Marcin Kolasa.

Decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej podjęła Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych na swoim posiedzeniu. Strajk rozpocznie się 16 lipca.

– Decyzja ta jest podyktowana brakiem podpisania porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, porozumienia, które gwarantuje realizację żądań skierowanych przez Federację do pana ministra 12 marca 2018 roku – powiedział Marcin Kolasa.

Zaznaczył, że Rada Federacji zarekomendowała funkcjonariuszom przede wszystkim oflagowanie jednostek, a także „stosowanie pouczeń w związku z ujawnieniem wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne”.

– W następnej kolejności, jeżeli te rozmowy nie przyniosą spodziewanych efektów, przygotujemy ogólnopolską manifestację – zapowiedział przedstawiciel FZZSM.

Dodał, że możliwe są także inne działania, ale decyzję o nich będzie podejmował komitet protestacyjny.

– Liczymy na to, że dojdzie do porozumienia z ministerstwem i nie będzie potrzeby uruchamiania tego, co zostało przygotowane – zaznaczył przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Przypomniał, że 4 lipca FZZSM wysłała do MSWiA projekt porozumienia, ale „jak dotąd nie otrzymała odpowiedzi”.

– To jest bardzo kompromisowy projekt, który jest owocem wielu spotkań, jakie do tej pory w ministerstwie prowadziliśmy. to jest projekt, który będzie gwarantował nam realizację tych wszystkich postulatów i żądań, z jakimi się zwróciliśmy – oświadczył Marcin Kolasa.

Początkowo związkowcy domagali się podwyżek o 650 zł, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenia waloryzacji pensji. 12 marca br. wysłali swoje postulaty do szefów ministerstw: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Finansów i Sprawiedliwości. Jeszcze w marcu Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych informowała, że jeśli postulaty nie zostaną spełnione, odbędą się protesty.

Później Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów poinformował o gotowości do ustępstw m.in. w sprawie powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego. Zapowiedziano również zgodę na pozostawienie 25-letniego okresu służby, ale podkreślono żądanie likwidacji zapisu określającego wiek, od którego funkcjonariusze mogą przechodzić na emeryturę. Obecnie jest to 55 rok życia.

MSWiA zapewniło we wtorek, że resortowi „zależy, aby funkcjonariusze otrzymywali za swoją służbę godne wynagrodzenie”, ale „w tej kwestii mamy do czynienia z wieloletnimi zaniedbaniami”.

Natomiast we wpisie na Twitterze szef MSWiA Joachim Brudziński zapewnił, że drzwi do jego gabinetu „są zawsze szeroko otwarte dla strony społecznej”.

– Rozmawiamy szczerze i na argumenty. Wiele z tych argumentów przedstawianych przez przedstawicieli związków zawodowych uważam za zasadne. Liczę, że znajdziemy drogę do racjonalnego porozumienia – napisał minister.

PAP/ RIRM

drukuj