fot. sxc.hu

Protest wojewódzkich radnych PiS-u ws. promocji gender

Wojewódzcy radni PiS-u protestują przeciwko uzależnieniu wydatkowania funduszy europejskich od zgody na promowanie gender. Interpelację w tej sprawie złożyli także radni sejmiku woj. lubelskiego.

Marek Wojciechowski, radny sejmiku woj. lubelskiego powiedział, że obecnie zależność między przyznaniem pieniędzy z Unii a promowaniem gender, dotyczy projektów edukacyjnych i tych, związanych z rynkiem pracy. W perspektywie finansowej na lata 2014-20 zapisy te będą już dotyczyć wszystkich programów – również infrastrukturalnych.

– Ta kwestia oczywiście nas bardzo mocno zaniepokoiła, bardzo stanowczo sprzeciwiamy się tego typu praktykom i tego typu zapisom, jak również temu, że UE próbuje nam narzucić kwestie związane z wychowaniem naszych dzieci, ze światopoglądem, z naszą kulturą, czy tradycją chrześcijańską. Apelujemy, aby zablokować te przepisy, które wprowadzają wymóg stosowania ideologii gender. My oczywiście swoje interpelacje zgodnie ze statusem województwa złożyliśmy na ręce przewodniczącego, ale kierujemy ją do marszałka województwa lubelskiego. Takie same zapytania, czy też interpelacje nasi radni wojewódzcy składają w całym kraju, tak aby inni marszałkowie mogli i powinni zareagować – informuje Marek Wojciechowski.

Lubelscy radni domagają się natomiast stanowiska Rady Miasta ws. destrukcyjnych skutków ideologii gender. W projekcie stanowiska Rada Miasta apeluje do prezydenta Lublina i szefów placówek kulturalnych, edukacyjnych i wychowawczych, aby nie ulegały naciskom środowisk, promujących ideologię gender. Ma to chronić młode pokolenie mieszkańców Lublina przed destrukcją kulturową i moralną.

„Rewolucja kulturowa, jaka dokonała się w wielu krajach Zachodu, zaowocowała olbrzymimi spustoszeniami w sferze tzw. relacji społecznych – stwierdzili lubelscy radni.

Przed destrukcyjnymi skutkami gender przestrzegał wcześniej Episkopat Polski w ostatnim liście pasterskim, do którego odwołują się radni. Głosowanie ws. stanowiska Rady Miasta Lublina odbędzie się 16 stycznia.

Radny Marek Wojciechowski ma nadzieję, że wspólne działanie na każdym szczeblu samorządu terytorialnego przyniesie pożądany skutek.

– W całym kraju powinny powstawać podobne inicjatywy jak na Lubelszczyźnie. Na każdym poziomie. Zarówno na poziomie gminy, powiatu jak i województwa. Tylko w sytuacji gdy razem będziemy działać, gdy wspólnie naciśniemy na nasz nieudolny rząd w każdej kwestii, również w tej kwestii dotyczącej światopoglądu to być może, to przyniesie efekt – stwierdza polityk.

RIRM

drukuj