Propozycje zmian w Karcie Nauczyciela

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawi dziś propozycje zmian w ustawie Karta Nauczyciela. Rozmowy resortu z przedstawicielami samorządów i nauczycielskimi związkami zawodowymi trwają od lipca zeszłego roku.

Wśród dotychczasowych propozycji resortu, przedstawionymi w październiku zeszłego roku jest ograniczenie wymiaru urlopu nauczycieli do 47 dni. To o tydzień mniej, niż łączny czas ferii letnich i zimowych. Zmiany nie dotyczą godzin pracy podczas trwania roku szkolnego.

Nie ma sensu przetrzymywania nauczycieli w pustych salach szkolnych podczas wakacji –  zaznacza Ryszard Proksa, Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

– Jest to propozycja, która nie daje samorządom praktycznie żadnych skutków finansowych. Tłumaczenie, że chcą prowadzić półkolonie, czy coś innego, nie wchodzi w rachubę nawet w 47 dniach urlopu. Pytanie jest bardzo proste. Co 600 tysiączna, czy 400 tysięczna armia nauczycieli będzie robić w szkole, w której nie ma dzieci? Zwłaszcza w szkołach średnich, gimnazjach, czy zawodowych, gdzie młodzież w ogóle nie przychodzi w takie dni– powiedział Ryszard Proksa.

Solidarność nie zgadza się również na inną propozycję MEN. Chodzi o zwiększenie swobody samorządów w różnicowaniu pensji i nagród przyznawanych nauczycielom.

– Już przy ostatniej nowelizacji samorządy otrzymały zgodę, „wolną rękę” na promocyjne wynagradzanie nauczycieli. Przy okazji wprowadziliśmy rozliczanie samorządów z tak zwanych średnich. Okazało się, że samorządy w ogóle nie promują dobrych nauczycieli. Nie płacą nawet pieniędzy, które brzydko mówiąc ukradli nauczycielowi z portfela. Świadczy to o tym, że mając możliwość motywacyjnego wynagradzania nauczycieli w ogóle z tej zasady nie korzystajądodał Ryszard Proksa.

Kontrowersyjne dla związkowców są również propozycje samorządowców. Opowiadają się oni m.in. za większą obowiązkową liczbą godzin lekcji prowadzonych przez nauczycieli, skróceniem nauczycielom urlopów wypoczynkowych, oraz finansowaniem przez ZUS urlopów dla poratowania zdrowia.

Nauczycielskie związki zawodowe mówią, że propozycje samorządowców są podyktowane względami finansowymi i chęcią zmniejszenia wydatków samorządów na oświatę.

Wypowiedź Ryszarda Proksy

Audio MP3
Pobierz

RIRM

drukuj