fot. PAP/Jakub Kamiński

Prezydent RP spotkał się z Radą Dialogu Społecznego

W Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Gospodarzem spotkania był prezydent Andrzej Duda. Dyskusja poświęcona była przede wszystkim przyszłości dialogu społecznego w Polsce oraz propozycjom zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego.

Rada Dialogu Społecznego to miejsce do dyskusji i wymiany poglądów – mówił na początku spotkania prezydent Andrzej Duda.

– Pracując w Radzie Dialogu Społecznego, wszyscy Państwo, i ja także, przez tę swoją działalność służymy Polsce, ale przede wszystkim naszym współobywatelom. Za to bardzo dziękuję, bo bardzo wiele ważnych decyzji zostało wypracowanych i przedyskutowanych w Radzie Dialogu Społecznego – podkreślił szef państwa polskiego.

Funkcjonowanie Rady, która została powołana dwa lata temu, pozytywnie oceniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

– Aktywnie z Radą Dialogu Społecznego współpracowała strona rządowa oraz parlament i prezydent przesyłając do konsultacji ponad 800 projektów aktów prawnych, w tym 600 projektów rządowych. Po dwóch latach prowadzenia dialogu w nowej formule w dalszym ciągu uczymy się tego dialogu –  zaznaczyła szefowa resortu.

Dialog społeczny nie może być forum dyskusyjnym, ale musi być oparty na silnej instytucji działającej na wzór Rzecznika Praw Obywatelskich – podkreślał przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

– Chcemy, i w tym kierunku będziemy dążyć, żebyśmy byli niezależną instytucją. Wtedy będzie dla nas szacunek ze strony parlamentu. Nie będziemy mieli problemu z marszałkiem Kuchcińskim, który do dzisiaj nie spełnił swojego zadania, czyli nie pozwolił przewodniczącemu Rady Dialogu Społecznego zdać sprawozdania przed Wysoką Izbą z prac Rady. Co uczynił – i za to bardzo dziękuję –  marszałek Senatu Stanisław Karczewski – wskazał Piotr Duda.

Zdaniem lidera „Solidarności”, obecne propozycje zmiany w Radzie Dialogu Społecznego są niewystarczające.

– Powinniśmy iść maksymalnie, powinniśmy być instytucją szanowaną, a niestety chcemy być tylko podnóżkiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z całym szacunkiem dla instytucji RDS, ale jest to instytucja ministerstwa rodziny. My chcemy być niezależną instytucją, chcemy budować swoje biura eksperckie – mówił przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że przedstawi wszystkie wypracowane w ramach Rady propozycje zmian w jej funkcjonowaniu jako swoje.

– Jako prezydent Rzeczypospolitej, a w jakimś sensie patron Rady Dialogu Społecznego, będę gotów takie wypracowane propozycje – będące konsensusem w ramach rady – przedstawić parlamentowi – powiedział Andrzej Duda.

TV Trwam News/RIRM

drukuj