fot. prezydent.pl

Prezydent podpisał nowelizację ustawy dot. zakazu propagowania komunizmu

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Obejmuje ona zakazem nadawanie nazw propagujących totalitaryzm i reguluje kwestie usunięcia obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym.

 Przepisy regulują kwestie usunięcia obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym, np. pomników gloryfikujących ustrój totalitarny. Zakazem będzie też objęte nadawanie nazw propagujących totalitaryzm np. szkołom.

Proceduralnym zabezpieczeniem stosowania ustawy jest przyznanie wojewodom kompetencji w zakresie usuwania pomników propagujących ustrój totalitarny. Będą oni, pod warunkiem uzyskania opinii IPN, wydawać odpowiednie decyzje w takich sprawach.

Dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, zwrócił uwagę, że pozostałości dawnych totalitaryzmów powinny być już dawno usunięte z przestrzeni publicznej.

– Już od  dawna walczyliśmy o to, aby w polskich miastach nie było ani jednego obiektu publicznego, typu ulica, plac, most, szkoła, przedszkole, noszące imię ludzi, którzy zaprzedali się sowieckiej racji stanu i którzy walczyli przeciwko Polsce. To bardzo ważne, abyśmy w naszej historii odwoływali się do tych ludzi, którzy byli wierni narodowym imponderabiliom i byli gotowi oddawać dla nich swoje życie, a żebyśmy się jednocześnie pozbywali tych wszystkich, którzy w imieniu racji stanu obcego mocarstwa Związku Sowieckiego zniewalali Polaków – zaznaczył dr Jerzy Bukowski.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, na której w dniu rozpoczęcia obowiązywania przepisów ustawy znajduje się pomnik, który spełnia przesłanki do usunięcia, ma 12 miesięcy na dokonanie tej czynności.

Koszty przedsięwzięcia zwraca Skarb Państwa, jeżeli osoba ta nie uczestniczyła wcześniej w procedurze wzniesienia tego pomnika.

RIRM

drukuj