Posłowie zajmą się SKOK-ami

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zajmie się dziś po południu nowelizacją ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych.

Nowe propozycje Platformy Obywatelskiej przewidują włączenie SKOK-ów pod jurysdykcję gwarancyjnego funduszu bankowego, a nadzór Komisji Nadzoru Finansowego ma zostać rozszerzony.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej SKOK prof. Adam Jedliński powiedział wprost, że projekt likwiduje w pełni samodzielność i samorządność spółdzielni.

„Cała idea tej nowelizacji opiera się na tym, że urzędnicy lepiej potrafią prowadzić biznes niż biznesmeni. Władza ta jednak oddana jest w ręce urzędników. Oni decydują praktycznie o wszystkim. Likwidują tym samym w pełni wolność gospodarczą i samorządność działalności tych niezależnych organizacji społecznych i gospodarczych”- powiedział prof. Adam Jedliński.

Profesor dodał, że zgodnie z nowelą, Komisja Nadzoru Finansowego mogłaby „przyłączyć kasę do banku komercyjnego, który jest spółką akcyjną, na podstawie dowolnej decyzji urzędnika”, co nie jest dopuszczalne w polskim prawie.

Co więcej, wprowadzono możliwość działania tej ustawy wstecz, co – jak powiedział profesor – jest rażąco sprzeczne z Konstytucją. Wyjaśnił, że zapisy ustawy nakładają na Kasy przymus cofnięcia swoich decyzji, wydanych na dotychczas obowiązującym prawie.

„Naszym zdaniem, zmiany te niewątpliwie wpłyną negatywnie na działalność spółdzielczych Kas, a na pewno ograniczą tę działalność w sposób bardzo istotny. Wcale nie uczynią je bezpieczniejszymi niż są. Ponadto, ta ustawa jest wyrazem pewnej szerszej tendencji, jaką w polskim prawie obserwujemy. Mianowicie coraz częściej wprowadza się w miejsce cywilno-prawnej metody regulacji stosunków gospodarczych i społecznych, metodę administracyjno-prawną, która zawsze prowadzi do nad regulacji, do ograniczenia praw jednostek i do ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej”dodał Jedliński.

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowo działają w Polsce od 1992 r. System ten oparł się nawet kryzysowi finansowemu i odnosi sukcesy.

„Przez dwadzieścia lat ani jedna Kasa spółdzielcza nie upadła, ani jeden członek SKOK-u nie utracił swoich oszczędności. Czyli ten system bezpieczeństwa, system gwarancji wzajemościowych działał do tej pory skutecznie i mógłby działać nadal. Kasy w zeszłym roku wypracowały nadwyżkę na poziomie 84 mln złotych. Teraz w pierwszym półroczu, to jest już ponad 64 mln złotych”- powiedział wiceprezes Krajowej SKOK Wiktor Kamiński.

Obecnie w 57 kasach zrzeszonych jest ponad 2,5 mln członków. Ich liczba wciąż rośnie.

 

Wypowiedź Adama Jedlińskiego:

Audio MP3
Pobierz
drukuj