Posiedzenie MAC w sprawie zbiórek publicznych

W Sejmie zaplanowano na dziś posiedzenie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Innowacyjności i Nowoczesnych technologii dotyczące projektu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Centralizacja i utrudnienia dla podmiotów niekorzystających z internetu – to główne zastrzeżenia jakie złożyli posłowie w środę, podczas drugiego czytania projektu w Sejmie.

Przepisy przygotowane przez MAC przy ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowym mają zastąpić dotychczas obowiązujące z 1933 roku. Poseł Marek Suski z PiS akcentował podczas dyskusji w Sejmie, że projekt całkowicie centralizuje zbiórki i aktywność społeczną w MAC.

– W związku z tym zgłaszam poprawkę do ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, która daje możliwość przeprowadzania zbiórki ograniczonej do obszaru gminy lub jej części poprzez zgłoszenie w urzędzie właściwym wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Te zadania do zbiórek małych, ograniczonych, pozostawałyby nadal w rękach burmistrza. Burmistrz, wójt czy prezydent miasta miałby obowiązek przesłać zgłoszoną zbiórkę do centralnego rejestru. Tu uniknęlibyśmy sytuacji, w której władza, co do której mamy wiele zastrzeżeń, gdyby nie chciała jakiejś zbiórki, nie miałaby możliwości ograniczenia wolności obywatelskich – powiedział pos. Marek Suski.

Od poparcia poprawki Prawo i Sprawiedliwość uzależnia poparcie ustawy.

RIRM

drukuj