fot. sxc.hu

Polskie nazwiska na Litwie w oryginale?

Współrządzący Litwą socjaldemokraci proponują zalegalizowanie pisowni nielitewskich – w tym polskich – nazwisk w litewskich dokumentach w wersji oryginalnej.

Obecnie tamtejszy Kodeks cywilny przewiduje, że imiona i nazwiska są pisane w wersji litewskiej.

Były premier Litwy, wiceprzewodniczący Sejmu proponuje zalegalizowanie pisowni polskich nazwisk w oryginale poprzez zmianę Kodeksu cywilnego.

W uzasadnieniu napisał, że imię i nazwisko jest własnością i jeśli obce nazwiska zapisuje się w formie litewskiej, mogą zostać naruszone prawa człowieka.

Michał Mackiewicz, prezes Związku Polaków na Litwie zauważa, że Polacy od wielu lat podnoszą tę sprawę. Zauważył, że rozwiązania dot. pisowni mają zostać zapisane w harmonogramie wiosennej sesji parlamentu.

– Może coś kiedyś ruszy. Ostatnio premier powiedział w rozmowie z Donaldem Tuskiem, że będzie rozpatrywana ta sprawa. Była rozpatrywana już wielokrotnie. Rozwiązania dotyczące pisowni mają zostać zapisane w harmonogramie wiosennej sesji parlamentu. Na pewno będziemy pilnowali tej sprawy – mówił Michał Mackiewicz.

Kwestia ta jest od lat jednym z najbardziej drażliwych problemów w stosunkach polsko-litewskich. Wprowadzenie pisowni polskich nazwisk na Litwie i litewskich w Polsce z użyciem wszelkich znaków diakrytycznych przewiduje traktat polsko-litewski z 1994 roku.

Obecnie rządząca na Litwie koalicja centrolewicowa zobowiązała się do przyjęcia ustawy zezwalającej na ich oryginalną pisownię w litewskich dokumentach.

RIRM

drukuj