Polska pozwana przez KE m.in. za uprawy GMO

Komisja Europejska pozwała Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie GMO i cen gazu. Komisja wytknęła naszemu krajowi brak skutecznej kontroli upraw roślin genetycznie modyfikowanych. 

Bruksela uzasadnia, że unijna dyrektywa wymaga, by miejsca upraw GMO były zgłaszane do odpowiednich władz i zapisane w rejestrach, a także upublicznione.

 –  Napięcie między Warszawą a Brukselą tworzy się z tego powodu, że Polska jest jednym z tych krajów, które naciskają na to, aby być wyłączonym z konieczności uprawy roślin genetycznie modyfikowanych. To powoduje, że mamy klincz i opóźnienia w zakresie takiego ukształtowania prawa, które z jednej strony byłoby zgodne ze standardami unijnymi, a z drugiej strony zagwarantowało by Polakom prawo do tego, aby unikać tego eksperymentu. Myślę, że opóźnienia w polskim prawie wynikają głównie z tego powodu – powiedział europoseł Konrad Szymański.

Komisja Europejska pozwała też Polskę za regulowane ceny gazu dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe. Ceny powinny być określane popytem i podażą, a nie ustanawiane przez państwo – podkreśla KE.

Uwolnienie cen energii stwarza bardzo duże ryzyko, że obszar ubóstwa energetycznego może się w Polsce poszerzyć. W związku z czym nie wystarczy automatycznie uwolnić ceny energii. Trzeba najpierw zbudować taki rynek, który zapewni odbiorcom bezpiecznie niskie ceny. Samo uwolnienie cen energii nie może być celem samym w sobie – powiedział europoseł.

 

RIRM/

drukuj