fot. wikipedia.org

W Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach odbyła się dziś konferencja „Wigry – śladami historii”

„Wigry – śladami historii” – to tytuł konferencji, jaka odbyła się dziś w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu „Niepodległa” i Ruchu „Europa Christi”. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Akcji Katolickiej. 

Program konferencji był bardzo ciekawy. Dr Jarosław Schabieński z Instytutu Pamięci Narodowej przybliżył uczestnikom spotkania historię Powstania Sejneńskiego.

– Powstanie Sejneńskie było zrywem niepodległościowym ludności powiatów sejneńskiego, suwalskiego i augustowskiego, czyli Suwalszczyzny, po to, żeby ich ziemia – ta, na której mieszkają Polacy – została przyłączona do RP – mówił dr Jarosław Schabieński, naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa oddziału IPN w Białymstoku.

Powstańcy pozostawili nam testament: chcieli, abyśmy bronili Polski niepodległej i katolickiej.

– O to walczyli, o to wzywali w swoich odezwach. Chcieli takiej Polski, w której Polacy będą się rządzić sami; Polski, która będzie się kierowała wartościami chrześcijańskimi – podkreślił dr Jarosław Schabieński.

O kształtowaniu się relacji pomiędzy Kościołem a Państwem mówił ks. prof. Józef Krukowski z Polskiej Akademii Nauk. Zwrócił uwagę, że polscy władcy od początku polskiej państwowości wiązali nasz kraj ze Stolicą Apostolską.

– Świadczy o tym taki znakomity dokument zaczynający się od słów „Dagome iudex”, w którym to dokumencie nasz pierwszy władca Mieszko I oddał pod opiekę swoje państwo Stolicy Apostolskiej – zaznaczył ks. prof. dr hab. Józef Krukowski z Polskiej Akademii Nauk.

Ksiądz profesor wskazał na dwa fundamentalne dokumenty, które mówią o relacji Kościół – Państwo. To Konkordat i Konstytucja.

– Kluczowe znaczenie ma art. 1 Konkordatu, a jednocześnie 25 Konstytucji, który mówi, ze Kościół i państwo są to dwie społeczności oddzielne, ale jednocześnie autonomiczne i wzajemnie niezależne w realizacji swoich zadań i współpracujące dla dobra człowieka i dobra wspólnego. I to jest istota rzeczy – tłumaczył ks. prof. dr hab. Józef Krukowski.

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprezentował wizję Zjednoczonej Europy, którą głosił i której nauczał Ojciec Święty Jan Paweł II.

– Wzywał do jedności całą Europę, zarówno Wschód, jak i Zachód. Mówił, że Europa, tak jak organizm, potrzebuje dwóch płuc – wschodniego i zachodniego – powiedział ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka.

– Często mówił o tym, że współczesny człowiek mieszkający w Europie, żyje tak, jakby Bóg nie istniał, jakby Boga nie było i dlatego zachęcał do odważnego wyznawania wiary w swoim życiu codziennym. Chciał, abyśmy jako chrześcijanie wyznawali wiarę poprzez nasze codzienne życie – wiara na miarę świadectwa – dodał.

Taka właśnie wiara – na miarę świadectwa – jest potrzebna szczególnie dziś, kiedy mamy do czynienia ze wzmożonym atakiem na Kościół katolicki.

– Jest to fragment walki ogólnoświatowej z Kościołem, dlatego że Kościół ma odwagę, aby upominać się o prawdę. Bo Kościół jest od tego, aby głosił prawdę i demaskował zło. Dlatego jest dziś tak atakowany, bo broni tego, co polskie, katolickie – wartości ogólnoludzkich i chrześcijańskich – wskazał ks. dr hab. Mirosław Sitarz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ten wzmożony atak dotyka także rodzinę. Propagowana dziś na szeroką skalę przez środowiska LGBT ideologia gender niesie ze sobą poważne niebezpieczeństwo dla wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej – alarmował ks. inf. Ireneusz Skubiś, który dodał, że ideologia ta jest kontynuacją ideologii marksistowskiej.

– Marksizm wytoczył wojnę Bogu, zawalczył o to, żeby powstała ideologia ateistyczna. Ideologia gender jest wprzęgnięciem w ateizację świata i dlatego myślę, że dzisiaj trzeba bardzo zawalczyć przede wszystkim o rodzinę i o normalność, bo w tej chwili toczy się spór i wojna o normalność – zaznaczył ks. inf. Ireneusz Skubiś.

Stąd silna potrzeba tego typu inicjatyw.

– Dzięki właśnie takim, jak dzisiaj konferencjom, Kościół – który zawsze towarzyszył historii naszego państwa i ją współtworzył w istotnym stopniu, a gdy trzeba było przechowywał polskość, tak jak w latach niewoli zaborczej czy komunizmu – wraca jakby do tych związków poprzez ścisłe relacje, które sobie uświadamiamy z choćby ostatniego 100-lecia, a także sięgając głębiej wstecz, do wcześniejszej historii – wskazał Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.  

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym ks. bp. Jerzego Mazura, biskupa ełckiego, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego i marszałka woj. podlaskiego Artura Kosickiego.

TV Trwam News/RIRM

drukuj