fot. ms.gov.pl

W Krakowie odbyło się Forum Prawa dla Rozwoju

W Krakowie zakończyło się dwudniowe Forum Prawa dla Rozwoju. To już trzecia edycja międzynarodowego kongresu ekonomiczno–społecznego. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Sprawiedliwości.

Sprawiedliwość i bezpieczeństwo, prawo i gospodarka oraz cywilizacja i wartości – wokół tych zagadnień przez dwa dni w Centrum Kongresowym w Krakowie dyskutowali politycy, prawnicy, naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

– Niesiemy w sobie dla Unii Europejskiej, dla świata, dla cywilizacji potrzebę powrotu do uporządkowania wartości, z których Unia Europejska i cywilizacja europejska wyrasta, na których się opiera, do nich należy chrześcijaństwo – wskazał marszałek Sejmu Marek Kuchciński otwierając drugi dzień kongresu.

Program ukierunkowany na rozwój gospodarczy stawiający w centrum rodzinę i wartości od trzech lat stara się realizować rząd Prawa i Sprawiedliwości.

– Budujemy naszą część Europy mając nadzieję, że będzie ona przykładem dla całej Unii Europejskiej i stanie się ona tą najbardziej dynamiczną siłą, która pozwoli zreformować Unię Europejską. Zreformować ją właśnie w takim kierunku, by mogła być bezpiecznie rozwijającym się podmiotem ukierunkowanym przede wszystkim na sprawy Europejczyków, na sprawy ludzi – podkreślała wicepremier Beata Szydło.

Polski rząd włącza się także w pomoc humanitarną dla ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie angażując się w kościelną inicjatywę pomocy dla Syrii.  O tym wsparciu na Forum Prawa dla Rozwoju mówiła minister ds. pomocy humanitarnej Beata Kempa.

– To jest nasza europejska powinność, to są również elementy, które my wnosimy w ramach naszej tożsamości narodowej – podkreśliła polityk.

Dzięki pomocy polskiego rządu oraz organizacji pozarządowych wielu chrześcijan wróciło do wyzwolonych osiedli na Równinie Niniwy.

– W 2014 roku wypędzono chrześcijan w tym, w czym stali, nie mieli nic, tylko piżamy, niektórzy nawet dokumentów nie byli w stanie zabrać. Dzisiaj to, że Węgry, że Polska, że takie organizacje jak Pomoc Kościołowi w Potrzebie dają im nadzieję, to odsetek tych, którzy chcieli pozostać oscylował w okolicach 4 proc. na początku, a dzisiaj sięga czterdziestu kilku proc. – zaznaczył ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w potrzebie.

Od 2011 roku wojna w Syrii kosztowała życie ponad 350 tysięcy osób. W najnowszym raporcie ONZ oszacowało, że straty poniesione przez ten kraj w trakcie trwania konfliktu przekroczyły już 400 miliardów dolarów.

TV Trwam News/RIRM

drukuj