fot. sejm.gov.pl

Sejm uczcił 100. rocznicę wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych

Sejm uczcił w czwartek 100. rocznicę wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego. Przyjęta przez Sejm uchwała głosi, że „akt ten umożliwił wyłonienie organów w kilkuset gminach, dając silne podstawy tworzącemu się państwu”.

W uchwale przypomniano, że w listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość.

„Obchodząc 100. rocznicę tego historycznego wydarzenia, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie zwrócić uwagę na ważny element budowy odrodzonego państwa, jakim było tworzenie administracji publicznej, w tym instytucji samorządu terytorialnego” – napisano.

Zwrócono uwagę, że proces ten został „zapoczątkowany dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 27 listopada 1918 roku o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego”.

„Akt ten miał charakter tymczasowy, obowiązywał do czasu uchwalenia przez Sejm ustawy o samorządzie gminnym, ale umożliwił wyłonienie organów w kilkuset gminach, dając silne podstawy tworzącemu się państwu” – wskazano.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie twórcom II Rzeczypospolitej oraz wszystkim tym, którzy podjęli trud działania dla odrodzonej Ojczyzny i dobra wspólnego, budując podstawy samorządu terytorialnego i przyczyniając się do rozwoju wspólnot lokalnych” – głosi uchwała.

Za uchwałą głosowało 433 posłów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

PAP/RIRM

drukuj