wikipedia.org

Polska nadrabia zaniedbania w żegludze śródlądowej

Polska nadrabia zaniedbania w dziedzinie żeglugi śródlądowej. Pierwszą inwestycją jest długoletni projekt rozbudowy nowoczesnego sytemu informacji rzecznej na Dolnej Odrze o wartości 32 mln zł.

Transport towarów rzekami to jedna z najbardziej ekologicznych i najtańszych form transportu. W Polsce był on przez wiele lat zaniedbywany i obecnie ma niewielkie znaczenie. Nadzieją na zmiany w tym temacie jest nowoczesny Projekt Systemu Usługi Informacji Rzecznej na Dolnej Odrze.

– Zakłada on wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania transportem wodnym i śródlądowym. To są zarówno urządzenia takie jak kamery, czujniki hydrometeorologiczne, to są urządzenia do identyfikacji statków AIS, to są na przykład też radary – mówi Piotr Durajczyk, p.o. dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

Te urządzenia dostarczają informacji i danych. Są one później wykorzystywane do świadczenia usług informacji rzecznej.

– Takimi usługami są na przykład elektroniczne mapy nawigacyjne w żegludze śródlądowej, takimi usługami są tzw. Notice to Skippers, czyli komunikaty dla kapitanów, takimi usługami są też elektroniczne raportowanie statków – tłumaczy Piotr Durajczyk.

To wszystko ma powodować, że żegluga śródlądowa stanie się nowoczesną gałęzią transportu. Jednocześnie oznacza to wiele przedsięwzięć technicznych.

– Będzie oznaczało przebudowę Odry, będzie wymagało podniesienia niektórych mostów do prześwitów, które w tej chwili są niezbędne do tego, żeby nowoczesne statki mogły pływać, będzie oznaczało przebudowę śluz – podkreśla Piotr Durajczyk.

Jednak kwestie infrastrukturalne to nie wszystko.

– Będzie wymagana bardzo duża praca od polskiej administracji, by przekonać, że te drogi wodne są ekologiczne i nie naruszają interesów wynikających z ochrony środowiska – dodaje.

Rozbudowa systemu to jedna z szeregu inwestycji, które muszą zostać zrealizowane na Odrze nie tylko w celu usprawnienia żeglugi śródlądowej, lecz także w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

TV Trwam News/RIRM

drukuj