fot. PAP/Paweł Supernak

Kukiz’15 we wrześniu chce zaprezentować założenia do projektu ustawy ws. sędziów pokoju

We wrześniu Kukiz’15 ma przedstawić założenia do projektu ustaw wprowadzającej instytucję sędziego pokoju. Miałby on orzekać w prostych sprawach karnych i cywilnych.

 Sędzią pokoju mogłaby zostać osoba, która  skończyła studia prawnicze i przez pięć lat pracowała w zawodzie prawniczym jako radca, adwokat lub notariusz. Sędzia pokoju miałby być wybierany w wyborach powszechnych przez obywateli i orzekałby w prostych sprawach cywilnych i karnych.

Jego kadencja miałaby trwać pięć lat. Po tym czasie mógłby on zostać wybrany przez Krajową Radę Sądownictwa do instancji wyższej. Kukiz’15 wskazuje, że w ten sposób uda się przebudować polskie sądownictwo.

Nie jest to projekt nowy. Taką propozycję przedstawiamy, zarówno społeczeństwu, jak też elitom politycznym od dawna. Sądownictwo jest fatalne z tym zgadzają się wszyscy. Powołanie sędziów pokoju jest rozwiązaniem bardzo dobrym ze względu na to, iż zmieni się po prostu skład sędziowski. Osoby, które będą tymi sędziami pokoju, będą odpowiedzialne nie tylko wobec litery i ducha prawa, ale będą także odpowiedzialne przed tymi, którzy ich wybrali. Nie będą to osoby, które będą sądzić w sprawach skomplikowanych, ale w sprawach bardzo prostych. Taka praktyka istnieje w wielu krajach i jest z powodzeniem tam stosowana – podkreśla poseł Józef Brynkus z Kukiz’15.

Paweł Kukiz przypomina, że już wcześniej o instytucji sędziego pokoju, pozytywnie wypowiadali się m.in. prezydent Andrzej Duda oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj