fot. flickr.com

PKW zakończyła przyjmowanie list kandydatów do parlamentu

Okręgowe komisje wyborcze tylko do północy przyjmowały zgłoszenia list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów. Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, rejestracja list powinna zakończyć się najpóźniej na początku przyszłego tygodnia. Również w przyszłym tygodniu w PKW odbędzie się losowanie numerów list.

Prawo do zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów miało 117 komitetów wyborczych – wśród nich 26 komitetów partii politycznych i 89 komitetów wyborców, a także dwa komitety koalicyjne.

Komisje będą teraz sprawdzać, czy listy w przypadku wyborów do Sejmu są poparte przynajmniej 5 tys. podpisów wyborców z danego okręgu wyborczego; zgłoszenia kandydata na senatora – 2 tys. podpisów wyborców z danego okręgu wyborczego.

Komisarze wyborczy sprawdzą też, czy na listach w wyborach do Sejmu jest co najmniej 35 proc. kobiet i co najmniej 35 proc. mężczyzn oraz czy wszyscy kandydaci spełniają kryterium wieku – kandydatem na posła może być tylko obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów osiągnął wiek 21 lat; w przypadku kandydata na senatora jest to 30 lat.

Kandydować nie mogą też m.in. osoby pozbawione praw publicznych, skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 25 października.


PAP/RIRM

drukuj