fot. mnisw.gov.pl

Piotr Mueller nowym wiceministrem nauki

Piotr Mueller, dotychczasowy dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, został w poniedziałek powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko podsekretarza stanu w resorcie nauki – poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nowy wiceminister będzie odpowiadać m.in. za legislacyjne prace resortu, sprawy studenckie oraz działalność informacyjno-promocyjną ministerstwa.

Oficjalna informacja na temat nominacji Piotra Muellera pojawiła się na stronie resortu nauki późnym popołudniem w poniedziałek. Mueller zastąpił Łukasza Szumowskiego, który po ubiegłotygodniowej rekonstrukcji rządu objął stanowisko ministra zdrowia.

Piotr Mueller urodził się w 1989 r. w Słupsku. Jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował w ramach Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW. W trakcie studiów sprawował dwuletnią kadencję jako przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie został wybrany przez przedstawicieli samorządów studenckich polskich uczelni na przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

W latach 2010-2014 był członkiem Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zasiadał m.in. w komisji prawno-statutowej oraz komisji finansów.

Był także ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz członkiem Prezydium PKA (2013-2014), a w latach 2012-2016 członkiem Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego.

W przeszłości Piotr Mueller był również m.in.: członkiem Rady Fundacji na Rzecz Jakości Kształcenia, Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Programowej Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od listopada 2015 roku do kwietnia 2017 roku P. Mueller był doradcą wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Następnie został powołany na stanowisko dyrektora Biura Ministra, które odpowiada m.in. za realizację zadań związanych ze współpracą z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej i kształtowanie wizerunku ministerstwa oraz prowadzenie polityki promocyjnej i informacyjnej, w tym medialnej, a także działań z zakresu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej ministerstwa.

W lutym 2017 wszedł do zespołu legislacyjnego przygotowującego projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0, nazywanej też Konstytucją dla nauki.

W przeszłości stypendysta m.in.: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Fundacji im. Lesława A. Pagi. W roku 2011 oraz 2015 kandydował do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości.

PAP/RIRM

drukuj