Otrzymaliśmy

DO RODZINY RADIA MARYJA


Drodzy Przyjaciele,

Nie minął jeszcze tydzień od zakończenia XVI Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Pani Jasnogórskiej. Szczęśliwie powróciliśmy do naszych domów, Panu Bogu dziękując za ogrom łask, które spłynęły na nas podczas tegorocznego pielgrzymowania. Naszą obecnością, wspólnym uczestniczeniem w żarliwej modlitwie, dobitnie zaświadczyliśmy, że chcemy być uczniami Chrystusa. W nauczaniu przekazanym nam przez Księży Biskupów zamieszczone były wskazówki, które dobrze nakreślają drogę, jaką współcześnie powinna kroczyć Rodzina Radia Maryja. Włączmy te zalecenia do naszego programu ewangelizacji.

W niniejszym liście zwracamy szczególną uwagę na jedno z tych zaleceń. W homilii podczas niedzielnej Eucharystii przywołane zostały słowa Sługi Bożego Jana Pawła II, wypowiedziane 1 kwietnia 2005 roku przy błogosławieniu kolejnych koron dla Jasnogórskiej Madonny. Mówił wtedy Ojciec Święty o potrzebie odwagi, aby „bronić każdego dobra, które służy Rzeczypospolitej”.


Droga Rodzino Radia Maryja,

Wypełniając szczelnie plac przed szczytem, a nawet znaczną część terenu poza tym placem, dowiedzieliśmy się też, że dyskryminowana przez obecny rząd, pozbawiana należnych jej środków na prowadzenie prac związanych z geotermią Fundacja „Lux Veritatis” postanowiła kontynuować rozpoczęte przez nią ważne zadanie, zgodnie z przyznaną jej koncesją. Decyzja Fundacji spotkała się z natychmiastowym, spontanicznym poparciem pielgrzymów Rodziny Radia Maryja. „Popieramy!” – wielokrotnie skandowaliśmy to słowo, wyrażając nie tylko poparcie dla śmiałej decyzji Zarządu Fundacji, ale również deklarację współpracy przy jej realizowaniu. Tym samym postanowiliśmy nawiązać do pięknej tradycji społecznego wspierania dzieł dobrych, potrzebnych naszej Ojczyźnie.

Obecnie należy przystąpić do realizowania naszej deklaracji zawartej w wielokrotnym wezwaniu: „Popieramy!”. Z treści niedawno opublikowanego oświadczenia Zarządu Fundacji wiemy, że Fundacja rozważa „zamiar przeprowadzenia zbiórki publicznej na realizację prac geologicznych dla poszukiwania i wstępnego ustalenia zasobów eksploatacyjnych wód termalnych” w Toruniu. Są to działania bardzo Polsce potrzebne. Zanim jednak taki zamiar przeprowadzenia zbiórki publicznej przejdzie odpowiednie procedury, już teraz możemy te działania wesprzeć naszą modlitwą, oraz – ze względu na badawczy charakter prac prowadzonych przez Fundację – naszymi ofiarami na ten cel. Będzie to praktyczna realizacja naszej deklaracji wyrażanej na Jasnej Górze w wezwaniu: „Popieramy!”.


Drodzy Przyjaciele,

Pamiętajmy również, że nie wystarczy samemu wziąć udział w realizacji tego ważnego zadania. Trzeba nam o potrzebie włączenia się w to dzieło mówić innym. Mogą i powinni je wspierać wszyscy, którym zależy na rozwoju Polski. Niechaj działalność św. Pawła Apostoła będzie dla nas przykładem do radosnego zachęcania bliźnich, aby stawali w obronie dobrych dzieł. A dzieło, które mamy wspierać, do takich właśnie się zalicza. Już tylko z punktu widzenia społecznego jest to bowiem przedsięwzięcie niezwykle korzystne. Powinni więc je wspierać wszyscy Polacy. Mówmy o tym naszym bliźnim! Zachęcajmy ich!


Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Doc. dr Olgierd Baehr

Prof. dr hab. Maria Grynia

Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak

Dr Przemysław Kiszkowski

Prof. dr hab. inż. Sylwester Kobielak

Prof. dr hab. Edmund Kozal

Dr hab. Mirosław Kozłowski

Prof. dr hab. Aleksander H. Krzymiński

Dr hab. Andrzej Maciejewski, prof. UAM

Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski

Prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska

Prof. dr hab. Jerzy Marcinek

Prof. dr hab. Janina Moniuszko-Jakoniuk

Prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski

Prof. dr hab. Kazimierz Stępczak

Prof. dr hab. Henryk Szydłowski

Prof. dr hab. Kazimierz Tobolski

Prof. dr hab. Gabriel Turowski

Prof. dr hab. Zygmunt Zagórski

Dr inż. Antoni Zięba

drukuj