OŚWIADCZENIE

Toruń, dnia 29.12.2008 r.

Komitet do przeprowadzenia
zbiórki publicznej
dla sfinansowania pracy badawczej
polegającej na realizacji otworu badawczego
dla poszukiwania i rozpoznawania złoża wód termalnych
na terenie miasta Toruń

OŚWIADCZENIE

W dniu dzisiejszym nasz Komitet otrzymał od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzję nr 173/2008 wydaną 19 grudnia 2008 r., w której odmawia Komitetowi udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, o co zwracaliśmy się z wnioskiem z dnia 12 września br.
Przypomnijmy, iż celem zbiórki było pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie prac badawczych w realizowanym przez Fundację Lux Veritatis otworze geotermalnym, które to badania miały zostać przedstawione w dokumentacji geologicznej lub hydrogeologicznej i przekazane Ministrowi Środowiska, zgodnie z jego oczekiwaniem wyrażonym w koncesji na prowadzenie tego przedsięwzięcia.
Niewątpliwe jest, iż takie badania i powstała w ich wyniku dokumentacja naukowo-badawcza, ustalająca zasoby eksploatacyjne wód termalnych, jest niezwykle cenną i pożądaną wiedzą z punktu widzenia społecznego. Niestety Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie uznał tego celu za cel godny poparcia.
Z decyzji o odmowie udzielania zgody na przeprowadzenie zbiórki wynika, że Minister zmienił treść naszego wniosku w zakresie celu zbiórki pieniężnej, całkowicie pomijając jej wyłączny cel tj. sfinansowanie prac badawczych, który z punktu widzenia społecznego zasługuje na poparcie.
Minister jednostronnie ustalił cel, (niesformułowany przez Komitet) tj, sfinansowania otworu geotermalnego Toruń TG-1, co pozwoliło MSWiA na wydanie decyzji odmownej.
Członkowie naszego Komitetu czuja się także urażeni zarzutem, który znalazł się w uzasadnieniu decyzji, iż będą za swoja pracę pobierać wynagrodzenie. Jest to nieprawdą. Nasza praca ma wyłącznie charakter społeczny.
Z przykrością stwierdzamy, że jeszcze raz w życiu społecznym naszego kraju nad racjami prawnymi i dobrem społecznym wzięły górę racje polityczne. Tylko tak możemy odebrać tę decyzję, którą zaskarżymy jako rażąco szkodliwą społecznie.

drukuj