(fot. PAP)

Nowa reforma emerytalna obniżyła wysokość przyszłych świadczeń z ZUS

Reforma systemu emerytalnego z 1999 obniżyławysokość emerytur wypłacanych przez ZUS. Powodem jest nowy sposób wyliczenia świadczeń. Wskutek jego zastosowania – wypłaty świadczeń zmniejszyły się średnio o 40 procent.

Przykładowo – jak podał jeden z dzienników – w ubiegłym roku „stara” emerytura wynosiła 2760, a „nowa” 1728 zł, co stanowi zaledwie 62 proc. starej emerytury.

Sprawa niższego świadczenia dotyczy stale rosnącej liczby osób. W ubiegłym roku spośród 120 tys. osób, które uzyskały prawo do emerytury, prawie 82 tys. przeszło na nią według nowych zasad – czytamy w gazecie.

Przypomnijmy, że podstawą nowego sposobu wyliczenia jest wysokość zgromadzonych w ZUS składek. Dzieli się je przez statystyczną długość trwania życia osoby w danym wieku. Natomiast stary sposób dotyczy głównie osób starszych i opiera się na tzw. kwocie bazowej czy okresach składkowych i nieskładkowych.

Prof. i poseł Józefa Hrynkiewicz wyjaśnia, że przed 1999r. obowiązywał system solidarnościowy – a obecnie system kapitałowy. Nikt jednak nie mówił wówczas o konsekwencjach reformy emerytalnej.

– To, że dzisiaj emerytury są o tysiąc złotych niższe od emerytur przyznawanych jeszcze nie tak dawno; dwa, trzy lata temu, to jest skutek wprowadzenia systemu kapitałowego nie tylko do OFE, ale także do ZUS. Od 2014 roku każdy otrzyma emeryturę taką, na jaką sobie sam złożył. Oznacza to, że zdecydowana większość Polaków w najbliższych i kolejnych latach będzie otrzymywała świadczenie, które nie wystarczy im na pokrycie podstawowych potrzeb, a więc na opłacenie mieszkania, na zakup żywności, na zakup ubrania czy leków – powiedziała poseł Józefa Hrynkiewicz.

Dlatego tak konieczny jest powrót do systemu, opartego na zasadach solidarności społecznej, co deklaruje w swoim programie PiS  – dodaje poseł Józefa Hrynkiewicz.

– Tylko solidarnościowy system ubezpieczenia społecznego pozwala normalnie funkcjonować w społeczeństwie i pozwala zachować pewne sprawiedliwe reguły podziału społecznego. Każda praca jest ważna. Każda uczciwa praca powinna być doceniona i z uczciwej pracy każdy musi mieć możliwość utrzymania się. Podobnie jak najniższa emerytura musi wystarczyć na skromne choćby utrzymanie dodaje poseł Józefa Hrynkiewicz.

 

 RIRM

drukuj