fot. flickr.com

Niższe zasiłki na dzieci imigrantów z innych państw UE?

Niemcy, Austria, Dania i Irlandia chcą ograniczenia wysokości zasiłków na dzieci imigrantów z innych państw członkowskich, mieszkających w kraju pochodzenia. Jak wskazuje wiceminister pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki, tę kwestię zainicjowała strona niemiecka.

Troje ministrów niemieckich zaproponowało podjęcie tematyki tzw. indeksacji świadczeń rodzinnych. Ta propozycja zakłada, że w przypadku podjęcia pracy przez obywatela jednego państwa członkowskiego w innym państwie członkowskim, w sytuacji w której jego rodzina zamieszkuje w państwie macierzystym, wysokość świadczeń rodzinnych, które przysługiwałyby z systemu właściwego, ze względu na miejsce świadczenia pracy, podlegałaby ograniczeniu stosownie do kosztów utrzymania w państwie miejsca za mieszkania rodziny – wskazuje polityk.

Jak dodaje, stanowisko Polski wobec tej propozycji jest krytyczne.

Wyraziłem swój sprzeciw wobec tej propozycji. Sprzeciw ten opiera się na zarzucie naruszenia jednej z podstawowych zasad, na której opiera się porządek prawny Unii Europejskiej, tj. zasady równego traktowania bez względu na obywatelstwo. Nie byłem odosobniony, jeżeli chodzi o negatywne stanowisko wobec tej propozycji – zaznacza Marcin Zieleniecki.

Myślę, że większość przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej również krytycznie odniosła się do tej propozycji – mówi wiceminister pracy i polityki społecznej.

 

RIRM

drukuj