NIK sprawdziła ARiMR pod kontem wypłat bezpośrednich dla rolników

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła przygotowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wypłat bezpośrednich dla rolników w 2015 roku. Wniosek w tej sprawie złożyła Kancelaria Premier Beaty Szydło.

Kontrolerzy wskazali, że przygotowania w ARiMR były prowadzone pod presją czasu. Powodem było wprowadzenie nowych przepisów prawa Unii Europejskiej, regulujących system dopłat. Wymagało to wdrożenia w krótkim okresie gruntownych zmian w systemie informatycznym Agencji. 

Mimo trudności, a nawet ryzyka opóźnień, wypłaty ruszyły w terminie, czyli 1 grudnia 2015 r. Izba zwraca jednak uwagę, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinna inwestować wykwalifikowanych informatyków.

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa posiada ogromne doświadczenie w realizacji płatności bezpośrednich dla rolników. Ustalenia kontroli wskazują jednak, że nie zawsze w pełni korzysta z tej zdobytej wcześniej wiedzy. NIK wskazuje, że aby wzmocnić pracę agencji, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej kadry informatycznej. W opinii NIK powinno się to w przyszłości przełożyć na możliwość swobodnego wyboru w trybie konkurencyjnym, wykonawcy kolejnych zadań agencji, oraz na skuteczniejszy, efektywny nad nim nadzór – mówi szef NIK Krzysztof Kwiatkowski.

W ramach wypłat bezpośrednich do maja tego roku rolnikom przekazano ponad 11 mld zł, czyli 77 proc. należnych pieniędzy.

RIRM

drukuj