fot. PAP

NIK: Polska Grupa Pocztowa nieprzygotowana do świadczenia usług

Polska Grupa Pocztowa nie była wystarczająco dobrze przygotowana do świadczenia usług pocztowych dla sądów i prokuratur. Takie wnioski wynikają z raportu Najwyższej Izby Kontroli, która oceniła, że zwłaszcza na początku współpracy dochodziło do szeregu problemów.

Zwrócono uwagę, że istniały poważne zakłócenia w doręczaniu przesyłek, korespondencja była opóźniona, a terminy awizowania niewłaściwie obliczane.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że masowe występowanie nieprawidłowości było spowodowane zbyt krótkim okresem przejściowym, który poprzedzał zmianę operatora – mówi rzecznik NIK Dominika Tarczyńska.

– Długotrwałe procedury przetargowe i zbyt późne podpisanie umów sprawiły, że na początku współpracy Polska Grupa Pocztowa nie była wystarczająco dobrze przygotowana do świadczenia usług na rzecz sądów i prokuratur. Z upływem czasu jakość usług pocztowych stopniowo rosła, m.in. dzięki coraz lepszej znajomości procedur sądowych i administracyjnych. Opóźnienia niekorzystnie wpływały na organizację pracy sądów i prokuratur, a w początkowym okresie współpracy nawet ją dezorganizowały. Podczas kontroli stwierdzono przypadki odraczania rozpraw z uwagi na brak potwierdzenia odbioru korespondencji przez uczestników postępowania – zwraca uwagę Dominika Tarczyńska.

Unijny rynek usług pocztowych został zliberalizowany i od 1 stycznia 2013 roku na rynku pojawili się alternatywni operatorzy.

Rok później w wyniku przetargu zmienił się operator świadczący usługi pocztowe na rzecz sądów i prokuratury. Pocztę Polską zastąpiła Polska Grupa Pocztowa S.A.

Od lutego 2016 roku przesyłkami z sądów i prokuratur ponownie zajmie się Poczta Polska.

RIRM

drukuj