fot. sxc.hu

Nieprawidłowości w Mazurskim Parku Krajobrazowym

Kontrola NIK ujawniła nieprawidłowości w Mazurskim Parku Krajobrazowym. Jak wynika z raportu chodzi m.in. o niekorzystne dzierżawy, nieodpłatne udostępnianie gruntów, a także „zgubione” hektary.

Kontrolerzy zwrócili również uwagę na znaczące braki i nieprawidłowości w dokumentacji, które wskazywały na złą organizację pracy i niewłaściwy nadzór nad Parkiem.

– Jeżeli chodzi o dokumenty stanowiące podstawę władania nieruchomościami Parku był bardzo duży bałagan. Część gruntów nie dysponowała dokumentami źródłowymi takimi jak decyzje przekazujące zarząd, czy umowy przekazania. Dopiero podczas kontroli NIK-u dokonano weryfikacji stanu posiadania Parku. Ustaliliśmy, że znacząca część tych gruntów to były nieruchomości poza granicami Parku, w dość dużej odległości od niego.  Przykładem jest rezerwat Siedmiu Wysp nad Jeziorem Oświn – powiedział rzecznik prasowy delegatury NIK w Olsztynie.

Zawiadomienie o uwagach, ocenach i wnioskach, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przesłano m.in. do organu nadzorującego Mazurski Park Krajobrazowy oraz  do rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

RIRM

drukuj