Naczelna Prokuratura Wojskowa bez szefa i zastępcy

Pułkownik Jerzy Artymiak nie wykonuje już obowiązków Naczelnego Prokuratora Wojskowego i przechodzi w stan spoczynku. Z powodów zdrowotnych ze stanowiska wiceszefa zrezygnował płk Dariusz Knapczyński. Tymczasowo strukturą kieruje płk Tadeusz Cieśla.

Płk Artymiak Naczelną Prokuraturą Wojskową kierował od lutego 2012 roku. W środę major Maksjan poinformował, że 29 lutego były już szef Prokuratury przeszedł do rezerwy jako żołnierz zawodowy.

Naczelna Prokuratura Wojskowa funkcjonuje aktualnie także bez zastępcy szefa, ponieważ – jak poinformował mjr Maksjan – od połowy lutego ze względów zdrowotnych zrezygnował płk Dariusz Knapczyński.

„Pan pułkownik stanął przed Wojskową Komisją Lekarską, która orzekła, że z powodów zdrowotnych jest on niezdolny do pełnienia służby” – powiedział oficer.

Obowiązki zastępcy szefa NPW pełni obecnie płk Tadeusz Cieśla.

PAP/RIRM

drukuj